Får pris for å ha hjulpet samiske pasienter

Fikk pris for særlig fortjenstfull innsats for å fremme samiske pasienters behov.

Ole Mathis Hetta

Ole Mathis Hetta fikk i dag prisen for sitt arbeid for samiske pasienter.

Foto: Aktiv Debatt web-tv

Torsdag fikk Ole Mathis Hetta tildelt Karl Evangs pris. Prisen tildeles personer som gjør en særlig innsats for folkehelsen.

– Dette gir meg ny og ekstra giv til å fortsette med å kjempe for å løfte samisk helsearbeid, forteller prisvinneren til NRK.

«Han har ofte blitt kontakta av samiske pasientar»

I begrunnelsen for pristildelingen til Hetta skriver komiteen for Karl Evang prisen følgende:

«Ole Mathis Hetta har vore ei tydeleg stemme for den samiske pasienten. Han har i mange år arbeidd med samfunnsmedisinske spørsmål, som distrikslege, kommuneoverlege, kvalitetsrådgjevar og fylkelege.

I heile sitt virke har han vore oppteken av at helsetenesta må kjenne godt til og vise omsyn for det samiske språket og kulturen. Han har ofte blitt kontakta av samiske pasientar som ikkje har kjend seg forstått i den norske helsetenesta.

Hetta har også internasjonal røynsle frå ulike helseprosjekt i Sør-Sudan og Tanzania.»

– Jeg er glad for at samisk helsearbeid får oppmerksomhet, og på den måten blir synlig over hele landet, og alle kan se hva dette arbeidet innebærer og hva det faktisk er, sier Hetta.

– Fortsatt strukturell rasisme

Ole Mathis Hetta er oppvokst i Kautokeino, han er utdannet lege, og jobber nå som seniorrådgiver i samisk samfunnsmedisin i Helsedirektoratet.

Til tross for at det samiske helsetilbudet er blitt bedre, så mener Hetta det fortsatt er en viss vei å gå.

– Jeg mener det i samfunnet vårt i dag fortsatt er det jeg kaller for strukturell rasisme, eller strukturell diskriminering, som gjør at vi fortsatt ikke er likestilt med flertallet når det gjelder helsetilbudet, språket, kulturen og opplæringstilbudet. Så det er veldig mye som må endres før vi er på lik linje.

Ole Mathis Hetta får tildelt Karl Evang prisen.

Se: Ole Mathis Hetta får Karl Evang prisen. Aktiv Debatt web-tv har laget filmen.