Han har mistet flere kjære – nå tar han tak

Personlige opplevelser motiverer Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell (27) til å jobbe med psykisk helse. – Det er en fremtid jeg ikke har lyst at skal være mer.

Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell.

2. KANDIDAT: Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell er 2. kandidat i Sørsamisk valgkrets for NSR.

Foto: June Grønnvoll Bjørnback / NRK

I dag setter det yngste Sametinget noensinne i gang med arbeidet.

Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell er en av de nye representantene i Sametinget, og hans hjertesak er psykisk helse.

Personlige erfaringer er det som motiverer han, både egne og andres.

– Jeg har familie og venner som har gått bort på bakgrunn av at dem ikke har hatt det bra, forteller han åpent til NRK.

Og slikt ønsker han å forebygge i sitt arbeid fremover.

Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell.
Foto: June Grønnvoll Bjørnback / NRK

Jobber videre med psykisk helse

At unge samer sliter, det bekrefter en rapport for Mental Helse Ungdom (ekstern lenke).

«Ettervirkningene av fornorskningen ser man fremdeles i dag gjennom sosialt stigma og diskriminering.»

Og psykisk helse var en av avgåtte sametingspresident, Aili Keskitalos hjertesaker.

Dette skal den nye sametingspresidenten ta med seg videre i arbeidet.

Silje Karine Muotka.
– Det er veldig viktig, og vi vet at vi har mange utfordringer.

Det sier sametingspresident, Silje Karine Muotka (NSR).

I år lanserte regjeringen en handlingsplan for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner.

Her er eksempler på noen av tiltakene:

Illustrasjonsfoto kofte.
I arbeidet mot vold og overgrep i samiske samfunn, vil Muotka være med på å styrke samarbeidet mellom Sametinget, norske myndigheter, og samiske frivillige organisasjoner.
Illustrasjonsfoto av kofte.
Hun vil også være med på å etablere et nasjonalt samisk kompetansesenter for familievern, barnevern og krisesentertilbud.
Illustrasjonsfoto kofte.
Samt ivareta det samiske perspektivet i arbeidet med å utvikle tilbud til voldsutøvere og overgripere.

Det er mange tiltak i planen, men også mangler, poengterer Muotka.

– Vi mangler et krisesenter. Det behøves samisktalende og forståelse for samisk kultur, sier hun.

Muotka lover å jobbe for å sikre nok kunnskap, og å snakke om vanskelige saker.

Sametingspresident Silje Karine Muotka.

MOTIVERT: Muotka er klar for å ta tak i problematikken rundt psykisk helse og vold i samiske samfunn.

Foto: June Grønnvoll Bjørnback / NRK

Har slitt psykisk

Bjørkmo Lifjell er på lik linje som Muotka, og har klare planer.

– Å styrke tjenestene vi har, gjøre de mer tilgjengelige og få flere tilbud rettet mot samisk ungdom.

Han ønsker å støtte flere forskningsprosjekter og å tilpasse tiltakene deretter.

– Jeg har levd et eget liv som ung, og er fremdeles relativt ung, og har jo slitt med mitt psykisk, forteller han.

– Og det er en fremtid som jeg ikke har lyst til at skal være mer, legger han til.

Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell.

NYE MÅTER Å JOBBE PÅ: Ole-Henrik ønsker å finne nye måter å jobbe på, for å forbedre psykisk helse blant unge.

Foto: June Grønnvoll Bjørnback / NRK

Korte nyheter

 • Marja Mortensson fikk hederspris

  Marja Mortensson mottok torsdag kveld hedersprisen «Årets folkemusiker 2021» på Folkelarmprisen. – Årets folkemusiker er en meget særegen stemme i nordisk folkemusikk og har vist seg som en av landets mest spennende unge artister uavhengig av sjangerm sa juryen. – Tusen hjertelig takk! Giitu! Det er utrolig stort å få denne prisen, sa Marja Mortensson da hun mottok prisen og la til: – Og jeg håper jo virkelig vi skal jobbe mange år fremover, for det finnes så mye å løfte frem, så tusen hjertelig takk! Joiken den lever alltid og på mange forskjellige vis, sier hun.

  Marja Mortensson
  Foto: (c) knut utler / (c) knut utler
 • Njeallje millijovnna filbmii

  «Vi lover et Helvete» dálkkádatdrámái lea dál juolluduvvon njeallje millijovnna ruvnno. Lea Norgga Filbmainstituhtta gii addá dan ruđa. Ráiddu duogábealde lea Fenomen tv film og scene AS ja Rein Film. Rebecca Wirkola Kjellmann lea bagadalli filmmas. Filbma lea ráhkisvuođamuitalus mii dáhpáhuvvá Finnmárkkus. Leaba dákkár gii ii jáhke dálkkádatrievdamiidda ja dakkár gii jáhkka geat ráhkásnuvvába. Historjá lea čállon sámi birrasii, ja čállet ge preassadieđáhusas ahte dán filmmas beasat oaidnit sámi geahčestagain movt sámi árbevierut leat.

  Rebecca Wirkola Kjellmann.
  Foto: Rolf Øhman / Aftenposten
 • Maŋidit vuohon duodjemárkaniid

  Guovdageainnus lávejit lágiduvvot stuora duodjemárkanat jahkásaččat ovdal juovllaid. Dál dieđihit lágideaddjit ahte koronadávdda leavvama dihte de maŋidit márkaniid njukčamánnui, nu čállet lágideaddjit sin Facebook-siiddus.

  Duodjimarked i Kautokeino
  Foto: Berit Solveig Gaup / NRK