Hopp til innhold

Han har mistet flere kjære – nå tar han tak

Personlige opplevelser motiverer Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell (27) til å jobbe med psykisk helse. – Det er en fremtid jeg ikke har lyst at skal være mer.

Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell.

2. KANDIDAT: Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell er 2. kandidat i Sørsamisk valgkrets for NSR.

Foto: June Grønnvoll Bjørnback / NRK

I dag setter det yngste Sametinget noensinne i gang med arbeidet.

Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell er en av de nye representantene i Sametinget, og hans hjertesak er psykisk helse.

Personlige erfaringer er det som motiverer han, både egne og andres.

– Jeg har familie og venner som har gått bort på bakgrunn av at dem ikke har hatt det bra, forteller han åpent til NRK.

Og slikt ønsker han å forebygge i sitt arbeid fremover.

Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell.
Foto: June Grønnvoll Bjørnback / NRK

Jobber videre med psykisk helse

At unge samer sliter, det bekrefter en rapport for Mental Helse Ungdom (ekstern lenke).

«Ettervirkningene av fornorskningen ser man fremdeles i dag gjennom sosialt stigma og diskriminering.»

Og psykisk helse var en av avgåtte sametingspresident, Aili Keskitalos hjertesaker.

Dette skal den nye sametingspresidenten ta med seg videre i arbeidet.

Silje Karine Muotka.
– Det er veldig viktig, og vi vet at vi har mange utfordringer.

Det sier sametingspresident, Silje Karine Muotka (NSR).

I år lanserte regjeringen en handlingsplan for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner.

Her er eksempler på noen av tiltakene:

Illustrasjonsfoto kofte.
I arbeidet mot vold og overgrep i samiske samfunn, vil Muotka være med på å styrke samarbeidet mellom Sametinget, norske myndigheter, og samiske frivillige organisasjoner.
Illustrasjonsfoto av kofte.
Hun vil også være med på å etablere et nasjonalt samisk kompetansesenter for familievern, barnevern og krisesentertilbud.
Illustrasjonsfoto kofte.
Samt ivareta det samiske perspektivet i arbeidet med å utvikle tilbud til voldsutøvere og overgripere.

Det er mange tiltak i planen, men også mangler, poengterer Muotka.

– Vi mangler et krisesenter. Det behøves samisktalende og forståelse for samisk kultur, sier hun.

Muotka lover å jobbe for å sikre nok kunnskap, og å snakke om vanskelige saker.

Sametingspresident Silje Karine Muotka.

MOTIVERT: Muotka er klar for å ta tak i problematikken rundt psykisk helse og vold i samiske samfunn.

Foto: June Grønnvoll Bjørnback / NRK

Har slitt psykisk

Bjørkmo Lifjell er på lik linje som Muotka, og har klare planer.

– Å styrke tjenestene vi har, gjøre de mer tilgjengelige og få flere tilbud rettet mot samisk ungdom.

Han ønsker å støtte flere forskningsprosjekter og å tilpasse tiltakene deretter.

– Jeg har levd et eget liv som ung, og er fremdeles relativt ung, og har jo slitt med mitt psykisk, forteller han.

– Og det er en fremtid som jeg ikke har lyst til at skal være mer, legger han til.

Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell.

NYE MÅTER Å JOBBE PÅ: Ole-Henrik ønsker å finne nye måter å jobbe på, for å forbedre psykisk helse blant unge.

Foto: June Grønnvoll Bjørnback / NRK

Korte nyheter

 • Guhtta gearddi eanet ruoššat Norgii

  Ruoššat leat boahtigoahtán Norgii dan maŋŋá go Suopma giddii rájáidis ruošša turisttaide, muitala The Barents Observer. Neahttaaviissa dieđuid mielde, leat Norgii, skábmamánus boahtán guhtta gearddi eanet ruoššat go ovdal. Norgga Stuorravuovddi rádjastašuvdna lea dál áidna eanarádjá, gokko ruoššat besset vel Schengen-guvlui turistaviisumain.

  Storskog grensekontrollsted
  Foto: Amund Trellevik/NRK
 • Bergstø ønsker å bli ny SV-leder

  SVs nestleder Kirsti Bergstø stiller til valg som ny partileder.

  SV-leder Audun Lysbakken varslet i høst at han ikke tar gjenvalg som partileder. Siden den gang har 41 år gamle Bergstø vært blant favorittene til å ta over.

  – Etter mange oppfordringer fra folk over hele landet, og etter en grundig vurdering, har jeg bestemt meg for å stille meg til disposisjon som lederkandidat, sier Bergstø til NRK.

 • Ådå stivrrasebrulasj Árranij

  Sámedigge l ådå stivrrasebrulattjav Árran julevsáme guovdátjij Hábmerin Nordlándan nammadam. Sámediggeráde nammadij tjåhkanimen javllamáno 6. biejve Inga-Lill Sundsetav stivrrasebrulattjaj Árrana vuododusáj.

  Vuododusán la vihtta stivrrasebrulattja. Da gudi stivrrasebrulattjajt stivrraj nammadi li Sámedigge, Hábmera suohkan, Nordlánda fylkkasuohkan, bájkálasj sáme organisasjåvnå ja Árrana bargge.

  – Ávon lav gå Sundset joarkká jådedittjat dáv guovdásj sáme dåjmadagáv, javllá Sámediggepresidænnta Silje Karine Muotka avijssaj Ávvirij.

  Inga-Lill Sundset
  Foto: Privat