Olbmuiguin vai olbmuin?

Dakkár bajilčála go "Searvi šiehtada olbmuin" muitala ahte lea šiehtadan dušše ovttain olbmuin. Juos lea šiehtadan máŋgasiin, de galggašii dieđusge čállit "Searvi šiehtada olbmuiguin".

Hálešteamen
Foto: NRK Sápmi

Gallásiin leat háleštan?

Lea dehálaš earuhit komitatiivva ovttaidlogu ja máŋggaidlogu. Dies oidnojit ja gullojit olu ovdamearkkat, go geavahuvvo ovttaidlohku, vaikko lea máŋgga olbmos sáhka. Dan fuomášahttá Sámedikki jorgaleaddji ja giellaberošteaddji Veikko Holmberg.

Juos “mun lean háleštan gili olbmuin”, de dalle lean háleštan dušše ovttain olbmuin. Juos lean máŋgasiin háleštan, de galggan dieđusge dadjat “mun lean háleštan gili olbmuiguin”.

Holmberg dadjá ahte sáhttá leat lokatiiva, mii sehkke:
Ovttaidlohku: Jerren dan olbmos.
Máŋggaidlohku: Jerren dain olbmuin.
Oainnatgo lokatiivva máŋggaidlohku lea seammá hámis go ovttaidlogu komitatiiva.