NRK Meny

Olbmot duššan girdilihkohisvuođas

61 olbmo balahuvvojit leat duššan girdilihkohisvuođas go girdi beaškkehii eatnamiid seivvodettiin Rostov-na-Donu gávpoga girdihápmanis Mátta-Oarjji Ruoššas. Girdis ledje 55 mátkkálačča ja guhtta bargi. Eatnašat ledje guovllu olbmot, muhto dáid gaskkas galge leat maid golbma olgoriikkalačča.

Girdi lei jođus Dubai:as. Go beaškkehii eatnamii de dat buolligođii. Buollinčáskadeaddjit eai nagadan čáskadit buollima.

Girdi gahčai maŋŋá go pilohtat nuppi geardde geahččaledje seaivut girdihápmanii. Lihkohisvuođaguovllus lei neavrres dálki garra biekkain ja arvviin.