Olav I. Hætta

Olav Isaksen Hætta er 18. kandidat på Venstre sin liste i valgkrets 2.

Han er født 17. mai 1951. Bosatt i Kautokeino.

I kommunen var 1.536 personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var 3.521 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Økonomi

Olav I. Hætta

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

188 405

68 762

55 050

2007

198 650

65 274

58 412

Roller

Styremedlem i Kautokeino Arbeidssenter AS, etablert i 1992. Styreleder er Anne-Marie J. Gaino. Daglig leder er Gunn Elisabeth Kristensen. Kristensen er 4. kandidat på Venstre sin liste i valgkrets 2. Driftsinntekter i 2007: 3.990.000 kr, res. før skatt: 682.000 kr.

Oppført som nestleder i Mieron Gilisearvi. Leder er Ole Henrik M. Buljo.