Olaf Eliassen

Olaf Eliassen er 2. kandidat på Árja sin liste i valgkrets 2.

Olaf Eliassen
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Han er født 3. september 1949. Bonde. Bosatt ved Gåradakvatn i Porsanger kommune.

I kommunen var 672 personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var 3.521 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Økonomi

Olaf Eliassen

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

433 786

1 701 933

160 801

2007

345 303

1 708 292

135 979

Roller

Innehaver av ENK, etablert i 1995.

Oppført som styremedlem i Finnmark Senterparti. Styreleder Vidar Lund.

Oppført som styreleder i stiftelsen Mearrasámi Diehtoguovddás Sjøsamisk Kompetansesenter i Billefjord, etablert i 2002. Daglig leder Sigvald Lund Persen. Driftsinntekter i 2007: 981.000 kr, resultat før skatt; minus 13.000 kr.

Sivilstand
Skilt

Barn
Ragnhild født 1981, Laila født 1983, Marte født 1987

Yrkesbakgrunn
Kombinasjonsutøver; jordbruker/fjordfisker / utmarksnæringsutøver / kraftforlagerbestyrer (tidligere)

Verv
2003-07 Kommunestyrerepresentant, Porsanger kommune
2003-07 Formannskapsmedlem, Porsanger kommune
2002- Styreleder i sjøsamisk kompetansesenter, Billefjord
1999-03 Formannskapsmedlem, Porsanger kommune
1997-99 Fylkestingesrepresentant, Finnmark
1995-03 Kommunestyrerepresentant, Porsanger kommune
1993-95 Nestleder i Finnmark Bondelag
1990-tallet Styremedlem i Finnmark Bondelag
Nedlem av flere frivillige og offentlige råd, utvalg og styrer

Verv i Sametinget
2005-09 Sametingsrepresentant; medlem i Nærings- og kulturkomiteen, medlem i Tilskuddsstyret
2001-05 Sametingsrepresentant; medlem i Nærings- og kulturkomiteen, medlem i Tilskuddsstyret

Språk
Samisk