Oktasašš kveanaleavga

Kveanat leat viimmat šaddan ovttaoaivilii makkár sin oktasaš leavga galgá leat. Norske kveners forbund ja Kvenlandsforbundet leat lihtodan, ahte Bengt Johansson-Kyrö hábmen leavga dat galgá leat álbmoga oktasaš symbola. Leavggas lea sevdnjesalit vuođđu. Das lea fiskes beaivvášrássi guovtti vilges rieggá siste ja rukses vuođu alde.