Normal

Økt torskekvote for kystfiskere

Fiskeridirektøren har blitt enig med Sametinget om å øke torskekvotene med 10 tonn per båt i åpen kystgruppe, som fisker innenfor den såkalte kystfiskekvoten.

Nesseby havn

Fisken kommer inn til kysten av Nord-Norge til ulike tider. Derfor ber Sametinget om tilleggskvote til fjordfiskere i nord. På bildet ser vi båter i Nesseby havn i Øst-Finnmark.

Foto: Thor Werner Thrane / NRK

– Dette kommer til å berge vårsesongen for mange fiskere i sjøsamiske områder, og gi mange gode ringvirkninger i sjøsamiske områder og trygge både inntekt og lokale bygdemiljø, sier medlem i sametingsrådet, Per Mathis Oskal (Ap).

Kvoteøkningen gjelder for fartøy som fisker nord for 62°N. Fiskeridirektøren har nylig stoppet fiske for denne åpne kystgruppen, etter at det opprinnelige maksimalkvotetillegget var fylt opp.

– Mye fisk tilgjengelig

Per Mathis Oskal

Sametingsråd Per Mathis Oskal (Ap) er glad for at fjordfiskere i nord sikres økt inntekt, etter at torskekvoten i åpen kystgruppe ble økt med 10 tonn per båt.

Foto: Privat

Flere steder langs kysten er det nå godt fiske, og Sametinget har den siste tiden fått flere henvendelser fra fiskere i denne gruppen. De har ønsket en økning av årets tilleggskvote, som var på 16 tonn.

Derfor foreslo Sametinget overfor Fiskeridirektøren, å øke tilleggskvoten til 26 tonn.

– Sametinget er fornøyd med at Fiskeridirektøren har fulgt opp forslaget. Det er riktig å heve tilleggskvoten til åpen gruppe, da det nå er stopp i maksimalkvotefisket i denne gruppen, samtidig som det er mye fisk lett tilgjengelig, sier Oskal.

Kvoteøkningen trådte i kraft fra og med fredag 31. mars.

Også tidligere år har Sametinget tatt initiativ overfor fiskerimyndighetene, for å sikre at lokale fiskere får fiske når fjorden er full av fisk.

I Lofoten, Vesterålen og på kysten av Troms kommer torsken ofte inn til kysten rundt årsskifte og i januar, mens det beste fisket i Finnmark er i mars/april.

Fiskere som ikke omfattes av Kystfiskekvoten, har tidligere gitt uttrykk for at de føler seg diskriminert av denne ordningen.