Prisen på reinkjøtt øker

På to år har prisen for reinkjøtt økt med 20 prosent.

Reinslakting
Foto: Holmberg, Bjørn-Owe / Scanpix

Guldal: Bohccobiergohaddi lassanan ollu

Slakterieier Thor Aage Pedersen forklarer dette med at reinkjøttlagrene har vært tomme i nesten ett halvt år.

- Prisene har gått opp tolv prosent i fjor og åtte prosent i år, og det er jo en enorm prisøkning. Jeg tror ikke at noen andre i kjøttbransjen i Norge kan vise til sånne prisøkninger på så kort tid, sier Pedersen.

Reinkjøtt mer tilgjengelig

I tillegg til underskuddet i reinkjøttlagrene, tror også Pedersen at en av grunnene til prisøkningen er det at det nå selges reinkjøttt i butikken også.

- Nå får man ikke bare reinkjøtt på storkjøkken, restauranter og industri, men kjøttet er også veldig etterspurt i butikk, sier Thor Aage Pedersen.

Fornøyd næring

Norske Reindriftssamers landsforbunds nestleder, Per Mathis Oskal er veldig tilfreds med prisøkningen.

- Det er veldig gledelig at prisen øker og det går den rette veien. Det kan ha vært sånn at den tidligere prise på reinkjøtt ikke har vært den rette. Prisen på reinkjøtt skal være høyere. For det første er det en liten del av det norske kjøttmarkedet, reinkjøtt er et nisjeprodukt. Og for det andre er det snakk om kjøtt som blir mer og mer etterspurt, sier Oskal.

Han tror at konsekvensene ved prisøkningen blant annet blir det at reineierne vil få økt fortjeneste.

- Når prisen går opp er det et tegn på at markedet etterlyser mer. jeg har stor tro på at prisen kommer til å holde seg på dette nivået og kanskje øke enda mer, sier Oskal. 

Korte nyheter

 • Studeanttaide elrávdnjeloatna

  Ráđđehus áigu addit studeanttaide 3000 ruvnno liigeloana elrávdnjerehkega geažil. Dat studeanttat geat sáhttet duođaštit ahte sis leat olggosgolut elrávdnjái, ožžon dákkár loana. Nu dieđiha alit oahpahusministtar Ola Borten Moe preassadieđáhusas. Ruđaid mákset oahppoloatnakássa bokte ođđajagimánus, boahtte jagi. 1200 ruvnno dán 3000 ruvnnos, sáhttet dahkkot stipeandan.

  Strømregning
  Foto: Colourbox (illustrasjonsfoto) / NRK (montasje)
 • Tráilár vuodján badjelluotta

  Okta tráilár lea vuodján badjelluotta Deanus Sirpmá guovllus ja lea gopmánan. Boles, buollinčáskadeaddjit ja buohccibiila leat jođus dohko dál. – Vuddjiin manná bures, muhto ii beasa eret tráiláris. Mii árvvoštallat cuvket láse vai son beassá olggos, nu muitalit Finnmárkku politiija operašuvdnaguovddážis.

 • Boazodoalli gopmánan skohteriin

  Boazodoalli lea bártidan skohteriin meahcis Kárášjoga ja Idjajávrri gaskkas. Dievdu riŋgii ieš bolesii ja bivddii veahki go skohter lea gopmánan su julggiid nala. Son lea bures gárvodan ja seaking-helikopter ja boles leat jođus dohko dál. Dievdu lea badjel 70 jagi boaris. Nu muitalit Finnmárkku politiija operašuvdnaguovddážis.