NRK Meny
Normal

Økt oppmerksomhet på skrantesyke

Mattilsynet i nord ønsker å øke antall prøver for skrantesyke på tamreinslakt.

Reinskrotter

Illustrasjonsbilde av tamreinslakt.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Vi trapper opp aktiviteten noe, sier seniorinspektør og veterinær Vivi Dalseng Johnsen ved Mattilsynet i Karasjok.

Norge er det eneste landet i Europa hvor det er påvist skrantesyke (CWD), blant fire dyr i en stamme på rundt 2200 villrein Nordfjella.

Vivi Dalseng

Veterinær Vivi Dalseng Johnsen ved Mattilsynet i Karasjok fotografert i en annen sammenheng.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Nå anmoder myndighetene i Buskerud, Hordaland og Sogn og Fjordane turister og folk som ferdes i Nordfjella om å ta forhåndsregler for å forhindre at eventuell smitte transporteres ut av området gjennom skotøy.

Det er ingen planer om en liknende kampanje i andre områder av landet.

– Vi har ikke påvist smitten andre steder i landet, men det er uansett en god regel for alle som ferdes i naturen å være oppmerksomme på at ulike former for smitte kan transporteres når man ferdes i ulike land og ulike områder, sier Dahlseng Johnsen til NRK Sápmi. Smittestoff kan feste seg i jord og planter på sko.

– Ikke vær redd, men vær oppmerksom

Mattilsynet tar i dag regelmessige prøver av slakt på rein og andre hjortedyr over hele landet for å sjekke for skrantesyke. Kontrollen av normalslaktet rein trappes opp fra høsten av.

– Det er ingen grunn til bekymring. Men folk reiser generelt mer, og økt import av dyr gjør at vi med fordel kan bli mer oppmerksomme på enkle forholdsregler som kan bidra til å forhindre framtidig smitte.

Villrein

Illustrasjonsbilde av villrein.

Foto: Anders Mossing / Norsk villreinsenter

Mattilsynet tar gjerne imot tips fra publikum, jegere eller reineiere dersom man finner døde hjortedyr, elg eller rein i naturen. Det tas nå prøver av all tamrein over 2 år som slaktes på slakteri før salg.

– Økt trygghet i reindriftsnæringen

Styremedlem Inge Even Danielsen i Norske Reindriftssamers Landsforbund sier seg fornøyd med tiltakene som norske myndigheter nå iverksetter for økt mattrygghet og smittevern.

Inge Even Danielsen

Styremedlem Inge Even Danielsen i Norske Reindriftssamers Landsforbund.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Vi er nå i god dialog med myndighetene og opplever at våre bekymringer og forslag tas alvorlig. Tiltakene som iverksettes nå er for øvrig også helt i tråd med anbefalingene fra vitenskapskomitéen for mattrygghet, sier Danielsen.

Skrantesyken ble førstegang påvist i Norge på elg, i 2016. Siden har fire villrein testet positivt for sykdommen.

Skrantesyken på villreinen i Nordfjella har ført til at til at hele flokken på over 2000 dyr i Nordfjella skal slaktes.

Det er planlagt et sperregjerde mellom Filefjell reinbeiteområde og Nordfjella over Hemsedalsfjellet for å forhindre vandring av smitta dyr.