NRK Meny
Normal

Økonomisk krise – her er kuttforslagene

De foreslåtte kuttene kan ramme skoler, fritidsaktiviteter, legekontor og kan gi økte gebyrer til befolkningen. Dette ble diskutert i et lukket møte.

Tysfjord kommune skilt

Tysfjord kommune må gjennom store kutt for å redde økonomien.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Kommunestyrets medlemmer var i dag samlet for å diskutere kuttforslag, i et lukket møte som allmennheten ikke fikk tilgang til. NRK ble bedt om å forlate møtet med begrunnelse at dette var et internt arbeidsmøte.

Tysfjord kommune har en svært anstrengt økonomi og har nylig havnet på ROBEK-lista. Dette fører til at kommunen må kutte kraftig.

Skoler, fritidstilbud og helse kan lide

Bedriftskompetanse er blitt engasjert av kommunen og har kommet med en rekke kuttforslag, som NRK har fått tilgang til. Disse blir nå behandlet og de endelige kuttene vedtas i desember.

Det kan bli store kutt i skolesektoren. Det foreslås blant annet å legge ned Storjord oppvekstsenter og samle kommunens ungdomsskoler til ett sted.

Kuttene kan også ramme fritidstilbudet i kommunen. Det er foreslått kutt til bygdekinoen, redusert tilbud til musikk og kulturskolen, midlertidig stenging av svømmebasseng og nedleggelse av flere fritidsklubber.

Det foreslås også å legge ned heldøgns omsorgsplasser på Storjord og flytte disse til Drag, og å legge ned Drag legekontor.

Tor Asgeir Johansen

Ordfører i Tysfjord kommune vil ikke kommentere noen av enkeltforslagene.

Foto: Sander Andersen / NRK

Også de kommunale gebyrene ser ut til å kunne øke.

– Tøffe runder

Ordfører i Tysfjord kommune bekrefter at kommunen må gjennom en rekke tøffe kutt.

– Vi forbereder oss til budsjettarbeidet i desember. Jeg kan garantere at det blir tøffe runder om nedskjæringer, sier Tor Asgeir Johansen.

– Det er foreslått en felles ungdomsskole på Drag. Er tanken å flytte Kjøpsvik ungdomsskole til Drag?

– Jeg vil ikke spå noe om felles ungdomsskole, det forslaget har versert en rekke ganger tidligere, svarer ordføreren.

Ordføreren presiserer at ingen ting er vedtatt enda og han vil ikke kommentere noen av enkeltforslagene.

De endelige kuttene vedtas av kommunestyret i et budsjettmøte i desember.

Dette er de forslåtte tiltakene i Tysfjord

Redusere tilskuddet til bygdekinoen

40 000

Fjerne tilskuddet til Nord-Salten radio

75 000

Øke eiendomsskatten til 6 promille

1 200 000

Legge ned Storjord oppveksstenter fra 01.08.15

2 300 000

Etablere en felles ungdomsskole på Drag fra 01.08.15

1 200 000

Redusert tilbud - musikk og kulturskolen

175 000

Midlertidig stenging av svømmebassenget i Kjøpsvik

200 000

Nedleggelse av fritidsklubber på Drag og i Kjøpsvik

300 000

Betaling for praktisk bistand

100 000

Flytting av heldøgns omsorg fra Storjord til Drag fra 01.07.15

1 250 000

Nedleggelse av Drag legekontor fra 01.03.15

300 000

Redusert kjøp av eksterne tjenester i helse og omsorg

400 000

Økte havneavgifter

600 000

Øke kommunale avgifter til vann, avløp og renovasjon

500 000

Nedklassifisering av kommunale veier

200 000

Øking av husleie i boliger

200 000

Øking av byggesaksgebyrer

100 000

 

 

Sum tiltak:

9 140 000