NRK Meny
Normal

Ikke alle turistfiskere vet hvor mange kilo fisk de kan ta til hjemlandet

Mange turister som fisker langs norskekysten, vet ikke hvor mange kilo de har lov å ta med seg til hjemlandet. Men, de som er turistfiskere vet som regel kvota de kan føre ut av Norge.

Turistfiskere

Det er økning på turistfiskere i Nord-Norge de siste årene. Her er noen turister som fisker fra land i Båen i Kåfjord i Nord-Troms. De fisker mest til eget bruk mens de er i Nord-Norge. De turistfiskere som blir tatt for smugling av fisk bor som regel i sjøbuer/hytter med tilgang til fiskebåt, og som ferierer over en lenger periode.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sápmi

De siste årene har tollerne i Nord-Norge beslaglagt i alt 26.077 kg fisk, som utgjør 58 prosent av alt som er beslaget av tollvesenet i Norge.

Største beslaget på 752 kilo i år

Fiskebeslag

Tollere beslager en god del fisk, her 29. april 2014 da de gjorde to store beslag på Kivilompolo tollstasjon (Innenfor Kautokeino). To polakker i hver sin varebil ble tatt med til sammen 506 kg torskefilet. Beslagene var på henholdsvis 254 kg og 252 kg ut over tillat kvote. Begge hadde vært på 10-dagers fiskeferie på Magerøya. Bøtene ble på 25.300.- og 25.100.-. Årets største beslag var på Helligskogen tollstasjon hvor tre tyskere ble tatt med 752 kg med torskefile.

Foto: Tollregion Nord-Norge

Kontrollsjef i tollvesenet i Nord-Norge, Tom Olsen forteller at det største beslaget de har gjort i år er på 752 kilo ferdig skjært file. Det var tre tyske turistfiskere som ble tatt for fiskesmugling på Helligskogen/Kilpisjavri tollstasjon. Fisketurismen øker fra år til år, og vi tollvesenet regner med at de ikke tar alle som prøver å smugle fisk, sier Olsen.

Tollvesenet destruerer all fisken de har beslaglegger, så i år har de måttet destruere i overkant av 2.000 kilo med ferdig fiskefile, sier Tom Olsen. Tidligere ble fisken de tok gitt til gamle- og sykehjem, men det er det slutt på etter at mattilsynet kom med strenge regler.

Turistfiskere vet som regel hvor mye fisk de kan ha med seg

Manndalen sjøbuer

De fleste turistfiskere som tar med seg mere fisk over tollstasjon bor som regel i sjøbuer og hytter med tilgang til båtleie. Da kombinerer som regel turistfiskere opphold i Norge over en eller flere uker, og hvor de som regel bare fisker.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sápmi

Blandt turistfiskere er det ikke alle som vet hvor mange kilo de kan ta ut av Norge. Alle de som fisker bare for å få seg steikfisk, sier at de ikke vet hvor mye de har lov å ta med til hjemlandet. Mens turistene som kommer til Norge for å fiske, de vet som regel hva som er lov å føre ut av landet.

Turistfiskere kommer gjerne med større biler til Norge, og enkelt kommer med fly. De bor ofte på sjøbuer eller hytter med tilgang til båt.

Fisker bare for å få seg steikfisk

NRK-Sápmi traff en familie fra Litauen på Båen i Kåfjord. Familien stoppet for å fiske sei og fikk noen. De gjettet at de hadde lov å ta med 2-3 kilo ut av Norge, men de fisket bare for å seg en ekstra matbit på ferieturen i Norge. NRK-Sápmi traff også tre turister fra Finland som stoppet på Båen å fisket, også de fisket for å få fersk sei.

Anssi Kauppilen fra Esbo i Finland sitter på en stein ved fjæra i Båen. Kauppilen er med sine to reisekamerater på ferie i Norge. De har vært innom Lofoten og er begeistret over den fine naturen i Nord-Norge. Kauppilen vet ikke hvor mye fisk man kan ta med seg til Finland, og blir overrasket når NRK-Sápmi opplyser at de kan ta med seg 15 kilo hver.

Beslag av fisk de siste åtte årene

Tom Olsen

Kontrollsjef i Tollvesenet Nord-Norge, Tom Olsen sier at det er økning i antall fiskesmuglere i Nord-Norge. I år er det beslaglagt over 2 tonn fisk, mot 400 kg samme tid i fjor.

Foto: Tollvesenet

Størst beslag av fisk tollerne har gjort de siste 8 årene var i 2013, totalt 12.181 kilo i hele Norge, og i Nord-Norge 4.568 kilo. Hittil i år har tollerne beslaglagt 2.084 kg fisk bare i Nord-Norge, og totalt 3.898 i hele Norge. I begynnelsen av ordningen var det mest tyskere som prøvde å smugle ulovlig mengde fisk, mens nå er det mest øst-europere som stor får største parten av beslagene, sier Tom Olsen.

I vår region har vi beslaglagt 58% av fisken som etaten har beslaglagt i denne perioden over 8 år, sier Kontrollsjef i tollvesenet i Nord-Norge, Tom Olsen. Sammenlignet med i fjor er det en stor ønkning på beslag, samme tid i fjor så hadde vi tatt 400 kilo og det er betydelig økning, sier Olsen. I region nord er det tre tollstasjoner, Helligskogen i Troms, Kivilombola og Karegasniemi i Finnmark.

Hør kontrollsjef i tollvesenet i Nord-Norge, Tom Olsen:

Tom Olsen, kontrollsjef i Tollvesenet i Nord-Norge.