Ohcet 31-jahkásačča

Politiijat ja ohcanveahka leat ohcagoahtán 31-jahkásaš albmá gii jávkkai 10 beaivve áigge, Ráisavuotna-guovllus, Tromssa fylkkas. Tromssa politiijat dáhtot dál olbmuin veahki gávdnat albmá, ja dieđihastit politiijaide jos olbmot oidnet su. Almmái dadjo leat 1,80 cm alut, deaddá 120 kg – sus leat smarfevuovttat ja jáhkkimis skávžá. Sus leat jáhkkimis heahttáibáidi ja viehkanbuvssat badjelis, muhto ivnniid eai dieđe politiijat.