Fredning av ørn bør opphøre

Reineier mister verdifull inntekt til ørnen. (OBS! sterke bilder)

Ørn fotavtrykk
Foto: Privat

– Jeg synes myndigheter burde åpne for jakten på ørn, sier reineier Lars Ánte Oskal.

For Oskal har det blitt en vane å finne parterte reinkalver når han oppsøker flokken sin i Stállonjárga reinbeitedistrikt.

Nylig hadde han besøk av en verdde eller en som bruker å hjelpe til. Han synes det var skrekkelig syn å se reinkalv slik.

– Jeg reagerte på hvordan han opplevde hverdagen min, sier Oskal.

– Bør åpne jakt for ørn

Flere rovdyr reguleres via jakt i Norge, men for kongeørn og havørn er det ingen begrensning, fordi den er totalfredet.

– Myndighetene burde ta ansvar for å få ørn i en slags forvaltning, sier han.

Oskal mener ørner er ødeleggende for inntekten til reindriften, og at bestanden må reguleres slik som andre arter.

– Jeg mener ørneforvaltningen er helt ute av kontroll, avslutter Lars Ánte Oskal.

Kalv drept av ørn3
Foto: Privat
Kalv drept av ørn2
Foto: Privat
Kalv drept av ørn
Foto: Privat

Korte nyheter

 • Váilot jođánis-iskosat

  Máŋga suohkanis váilot dál jođánis iskosat. Dain ođđa njuolggadusain maid ásahedje mánnodaga, lea čállon ahte koronanjommon olbmuid lagasoktavuođat eai dárbbaš erremii, nu guhká go čađahit ieš-iskosa oktanuppelohkái beaivvi. Gaskavahkku rájes galget suohkanat juohkit nuvttá jođánis-iskosiid, muhto dain suohkanin gos leat váilugoahtán iskosat, doppe leat ásahan gáržžidemiid nuvttá juohkima hárrái.

  Hurtigtest
 • – Goavddis gullá sámi álbmoga doložiidda

  Sámi vuorkádávviriid musea jođiheaddji Jelena Porsanger dovdá ahte lea riekta go Paul-Andde goavddis addo Sápmái. – Goavddis gullá sámi álbmoga doložiidda, ja dovdo áibbas riekta ahte leat sápmelaččat ieža geat hálddašit kulturárbbi áimmahuššet ja gaskkustit dieđuid min doložiid ja otná dili birra, lohka Jelena Porsanger. Musea lea nai bargame stuorebuš čájáhusain mat leat min 50 jagi ávvudoalut Dat ráhppu beassážiid ja namma lea «sámi rumbbuid máhcaheami ruoktot», muitala Porsanger. Geahča olles jearahallama dá.

  Sámi vuorkádávviriid musea jođiheaddji Jelena Porsanger lea movttet go Paul-Andde goavddis addo Sápmái. 
 • Marit Meløy styreleder for RiddoDuottarMuseat

  Sametingsrådet har oppnevnt Marit Meløy som styreleder for Stiftelsen RiddoDuottarMuseat, det skriver avisen Ságat. Som varamedlem ble Ol Johan Gaup oppnevnt for samme periode. Marit Meløy (43) er ansatt i Karasjok kommune som prosjektleder for «Framtidens Karasjok», skriver avisen.

  Marit Eira Meløy
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK