Vattenfall risikerer straff

400 år gamle kulturminner ble trolig ødelagt da en kabel skulle graves ned i Jokkmokk i Nord-Sverige. Området er vernet, og er den viktigste kulturminneplassen i kommunen, i følge Ájtte fjäll- och samemuseum.

Gropa Vattenfall har gravd

Her er gropa som går igjennom hele den gamle markedsplassen i Jokkmokk.

Foto: Anne Marit Pentha Päiviö / Sameradion & SVT Sápmi

Det var i helga det ble oppdaget at det var gravd en grop gjennom hele den gamle markedsplassen i Jokkmokk. Markedsplassen er vernet ved lov, og en del av kulturminnene tror man er rundt 400 år gamle. Kjell-Åke Aronsson ved Ájtte fjäll- och samemuseum oppdaget det som hadde skjedd da han skulle gå tur i området. Han mener hendelsen er tragisk.

Kjell-Åke Aronsson

Kjell-Åke Aronsson betegner hendelsen som trist.

Foto: Anne Marit Pentha Päiviö / Sameradion & SVT Sápmi

– Dette er Jokkmokks viktigste kulturminner. Her har man gravd rett igjennom området. I gropa kan man se rester etter bebyggelse.

Vattenfall ansvarlig

Det er Vattenfall og en entreprenør som holder på å legge kabelen, og i den forbindelse har gravd i området. Kommunikasjonsansvarlig i Vattenfall, Roger Lindmark, legger seg flat. Han sier til Sveriges Radio Sameradion at de har gravd i et område uten å ha tillatelsene i orden.

– Vi har gjort feil, helt enkelt. I slike tilfeller legges arbeidet ut på anbud, og entreprenøren står for papirarbeidet, herunder søknad om gravetillatelse. Her er det gravd uten lov.

Arbeidet stoppet

Vattenfall og entreprenøren har nå stoppet arbeidet, og vil nå til bunns i saken.

– Vi vil finne ut hvordan dette kunne skje, sier Roger Lindmark.

Roger Lindmark

Roger Lindmark i Vattenfall Eldistribution legger seg flat.

Foto: David Zimmer, Sveriges Radio

I følge Ájtte er dette den viktigste kulturminneplassen i Jokkmokk, og det skal også være skiltet. Hvordan kan det likevel gå slik?

– Det er akkurat det vi vil finne ut. Om det til og med er skiltet, så burde det ringt noen varslebjeller før man begynner å grave, sier Lindmark.

Lovbrudd

I følge Kjell-Åke Aronsson ved Ájtte, kan hendelsen være brudd på kulturmiljøloven. Brudd på denne, kan i Sverige gi bøter eller fengsel på opp til et halvt år. I grove tilfeller kan man dømmes til fire års fengsel. Aronsson mener at man nå må dokumentere så mye som mulig av det som antas ødelagt.

– Det har jo skjedd en stor skade. Nå får vi håpe Länsstyrelsen gjør sitt for at så mye som mulig av kunnskapen som ligger i kulturminnene bevares.

Til sammenligning så er strafferammen for brudd på kulturminneloven bøter eller fengsel inntil et år, og inntil to år ved særedeles skjerpende omstendigheter. Skade på kulturminner eller kulturmiljøer som har særlig stor nasjonal eller internasjonal betydning kan ha en strafferamme på inntil seks års fengsel.

Se hele intervjuet med Kjell-Åke Aronsson her .