Oddny Dørmænen

Oddny Margrete Dørmænen er 2. kandidat på lista til Samenes Folkeforbund samepolitiske i valgkrets 3.

Hun er født 11. april 1951. Pensjonist. Bosatt i Alta.

I kommunen var 778 personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var 1.736 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Økonomi

Oddny Dørmænen

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

75 013

149 334

0

2007

64 146

0

0