NRK Meny
Normal

Odda diktagirji ja CD

"Beaivváš čuohká gába" lea IMA, Inger Marie Aikio ođđa diktagirji. Dán lea son čállán sámi- ja suomagillii ja dán girjji mielde čuovvu vel CD-skearru.

IMA ođđa diktagirji
Foto: Anne Olli

Inger Marie Aikio, IMA, lea čállán divttaid oalle guhká. Sus gal ovdalge leat divttat almmustuvvan, muhto dán heave lea son čállán divttaid main eanaš lea sáhka dovdduin, dovdduin lundui.

Son lea riegádan Ohcejoga gielddas 1961as, ja lea diktačálli, journalista ja filbmadahkki. Iežas muitala bajásšaddan Buolbmatjávregáttis. Ja lea ovdal bargan aviisa ja radiojournalisttan, aviisas Sámi Áigi ja YLE Sami Radios.

Oanehis divttat

Diktene til "Ima" på italiensk opera-CD.

Inger Marie Aikio/ IMA

Foto: Privat

Dán diktagirjái riegádahtii IMA oanehis divttaid, nugo su bargousttit bivddii su čállit. Álggos jurddašii dán šaddat váttisin, muhtogo son usttibis dálus vulggii, de riegádedje juo máŋga divtta.

Jagis čálistii son moaddečuohte divtta, luondu lea fáddá, ja son čuovvu jagi geasis gitta giđđageassái.

Vuovdá bures Suomas

IMA muitala vuovdit dán diktagirjji ja CD-skearru oalle bures Suomas, girji lea guovtti gillii sáme- ja suomagillii.

CD-skearrus lea musihkka divttaide, ja dan lohká leat erenoamážin.