Oanehisfilbma Nuorttanastte birra

Borgemánu 1. beaivve dán jagi deavdá kristtalaš áviisa Nuorttanaste 120 jagi. Seamma beaivve lea áigumuš almmuhit ođđa oanehisfilmma mii čájeha áviissa historjjá. Dán jagi lea maid plána almmuhit áššiid neahttasiidu. Dán čilge beaivválaš jođiheaddji Ámmon Piera Nystad reivves Sámediggái.

Faksimile