Oahppame dáruiduhttima birra

Dáruiduhttima vaikkohusat ja iešguđege bealit das galget leat vuođđun sámedikki politihkalaš barggus go árvvoštallagohtet álggahit duohtavuođa- ja soabadallan barggu Davviriikain. Dán vahku leat Norgga sámediggeráđi lahtut leamaš oahpahusas Romssas dáruiduhttima birra. Professorat, láhkadiehttit, dutkit, psykologat ja kulturbargit leat leamaš oahpaheaddjin čuvgemen dáruiduhttinpolitihka iešguđege beliid. – Dása lea dárbu lohká sámediggepresideantta Aili Keskitalo.