Ođasteame doaibmaplána

Sámediggi lea ođasteame oahpponeavvoráhkadeami doaibmaplána, ja bovde skuvlaeaiggádiid, skuvlajođiheddjiid, oahpaheddjiid, lágádusaid, ohppiid ja váhnemiid buktit oaiviliid sámi oahpponeavvodárbbuin. Sii dollet rabas čoahkkimiid buot golmma giellaguovllus.