Ožžot 90 millijovnna kruvnno

Donjevuotna ja Báhcavuotna ožžot 90 millijovnna kruvnno guolástushápmana ođasteami várás. Dát guokte Finnmárkku giláža dat sáhttiba illudit go boahtte jagi stádabušeahtas sidjiide laigejuvvo stuorra oassi 110 miljovnna kruvdnosaš guollehápmanruđas. Dasa lassin boahtá 60,5 millijovnna kruvnno doarjja gielddaid guolástus hápmaniidda. Riddodoaimmahat dat hálddaša doarjjaortnega, ja gielddat fertejit unnimusat 50 proseantta ieža ruhtadit.