Hopp til innhold

Ođđa vejolašvuođat Sápmái

Ikte rahppui ođđa gálvoruvtto Leavnnja ja Oslo gaskii. Dát lea ávkin sihke guolle- ja boazoealáhusaide.

Stor festivitas da det første fraktflyet landet i Lakselv.

ČUVGES BOAHTTEÁIGI: Dát girdi mearkkaša ođđa vejolašvuođaid olbmuide Davvi-Norggas.

Ikte lei ávvobeaivi go stuora DHL gálvogirdi seaivvui vuosttaš geardde Levdnjii.

Porsáŋggo sátnejođiheaddji Aina Borch rabai girdiruvtto mii galggašii leat ávkin sihke guolle- ja boazoealáhusaide.

– Mis lea olu guolli ja maiddai bohcco biergu maid sihke Norga ja máilbmi háliidit, dadjá Borch

Porsáŋggo sátnejođiheaddji geige skeaŋkka

OVTTASBARGU: Porsáŋggo sátnejođiheaddji geigii iluin mielain skeaŋkka iežaset ovttasbargoguimmiide.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

DHL fievrrida gálvvuid miehtá máilmmi, ja dát gálvoruvtto galgá oktii vahkus fievrridit varas biepmu Leavnnjas Osloi.

Dat mearkkaša ahte dál leat maiddai Sápmái rahpasan máilmmimárkanat.

Nu varas go vejolaš

DHL Europa direktevra Henk Venema

JÁHKKÁ LIHKKOSTUVVOT: DHL Europa direktevra lea optimisttalaš ahte prošeakta galgá lihkkostuvvot.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Europa DHLa direktevra Henk Venema lei boahtán ávvudeapmái, ja muitala ahte son jáhkká dán prošeavtta lihkostuvvot.

– Man jođánit olmmoš oažžu biepmu lea dehálaš. Olbmot áigot nu varas biepmu go vejolaš, dadjá Venema.

Dát ruvtto dahká ge juste dán. Go Leavnnjas sáddejuvvojit gálvvut gaskabeaiáiggi, de sáhtát eahkedis Oslo restauránttain daid borrat varasin.

Olaha eará márkaniid

Per Mathis Oskal

OAIDNÁ VEJOLAŠVUOĐAID: Sámediggeráđđi Per Mathis Oskal oaidná dás stuora vejolašvuođaid sámi ealáhusaide.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Bovdejuvvon guossit ledje maid boahtán vuostáiváldit girdi. Sámediggeráđđi Per Mathis Oskal oaidná dás vejolašvuođaid.

– Stuora vejolašvuođaid boahtteáiggis, ja olaha nai diekkár márkaniid maid odne ii leat olahan. Nu ahte mun oainnán das stuorra vejolašvuođaid nai sámi ealáhusaide.

Kongekrabbe

VARAS BIEBMU: Dán guossuhedje ievttá ávvudeamis.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Dán mátkkis sáddejedje gonagasreappáid girdi mielde mii goastada 40 tonna gálvvu. Muhto Venema dadjá ahte lea maid vejolaš sáddet eará gálvvuid Leavnnjas Osloi ja ruovttoluotta.

Korte nyheter

 • Anna Granefjell dan jaepien åarjelsaemien kultuvrebaalhkam åådtje

  Baalka Raasten Rastah'sne juekieji.

  Jurye jiehtieh "Dïhte vihkeles goh gïele-, kultuvre- jïh vuekieguedtijem orreme, dovne sov dajveektievoetesne jïh åarjelsaemien sïebredahken åvteste."

  Granefjell lïj NRK'n voestes åarjelsaemien journaliste, skïemtjesåjhtere, lohkehtæjja, jarkoestæjja, vytnesjæjja jïh organisasjovnebarkije.

  Bilde av Anna Granefjell, vinneren av sørsamisk kulturpris 2023.
  Foto: Solveig Norberg / NRK
 • Sortland: Kommuneoverlege fraråder å drikke vann fra naturen

  Onsdag meldte Folkehelseinstituttet (FHI) at det har vært en økning i antall personer smittet av harepest.

  Det var meldt om 54 personer som var smittet av harepest i august og september, med totalt 70 personer hittil i 2023.

  Høsten er nemlig høysesong for harepest, og nå er den også påvist i Sortland.

  Mattilsynet opplyste fredag at de hadde fått positivt prøvesvar på en hare funnet i Spjutvika. Det skriver Bladet Vesterålen.

  Harepest, tularemi, kan gi langvarig sykdom hos mennesker. Mennesker kan smittes gjennom å drikke vann i naturen, eller ved kontakt med gnagere og deres ekskrementer.

  Kommuneoverlegen anbefaler følgende forholdsregler:

  – Ikke drikk vann direkte fra naturen. Vannet kan drikkes etter koking eller annen desinfeksjon.

  – Unngå kontakt med syke eller døde harer og smågnagere. Bruk hansker hvis du må håndtere døde dyr og husk god håndvask etterpå.

  – Brønner eller oppkommer må sikres mot inntrenging av overflatevann og mot dyreliv som smågnagere og fugler. Inspiser brønner og oppkommer jevnlig. Fjern døde dyr eller annen synlig forurensning umiddelbart, og ikke drikk eller bruk vannet før det er gjort tiltak for å sikre at vannet er trygt

  – Ikke fei opp smågnagerlort (for eksempel muselort i hytta), men bruk heller en fuktig klut, og beskytt hendene med gummihansker.

  – Unngå å bli slikket av hunder og katter som nylig har vært i kontakt med et dødt eller sykt dyr, da de kan ha fått bakterien i munnhulen.

  Harepest
  Foto: Knut Fredrik Øi
 • Eieren fant elghund sin skutt

  Torsdag morgen fant jegerkollega og hundeeier Magnar Aslaksen en sørgelig opplevelse da hans elghund Loke (nær 2 år gamle) ble funnet død.

  Aslaksen var i fangst onsdag og dro med hunden sin fra hytta sin ved Idjajávrris til Nieiddaidvári fangstområde. Etter å ha gått i noen timer satte Aslaksen seg i en sandstrand for å koke kaffe. Hunden roet seg ned etter nærmere en halv time, før den luktet en elg og dro av gårde, som var siste gang Aslaksen så hunden i live.

  – Klokka var allerede litt over seks og det begynte å bli mørkt. Da jeg kom til stedet der hunden var, var det mørkt og jeg fant ikke hunden, selv om WeHunt viste at hunden var der. Det viste seg senere at jeg hadde gått bare noen få meter unna. Jeg ga opp og dro tilbake til hytta der jeg overnattet. Neste morgen dro jeg for å lete igjen, og da fant jeg hunden. Den var skutt, og det var et enormt hull rett mellom øynene, forteller Aslaksen.

  – Det første jeg tenkte på da jeg så det, var at det må ha vært en elg tyv i området og at hunden hadde funnet den. Heldigvis tok jeg en kaffepause og ble ikke med hunden, ellers kunne jeg også kanskje blitt skutt, sier Aslaksen alvorlig til Ávvir

  Aslaksen tok hunden med seg til hytta der han ringte politiet.

  Hunden ble funnet om lag 2,5 kilometer fra bilveien. Stedet ligger cirka to mil fra Karasjok, mot Lakselv. Politiet oppfordrer publikum som vet noe til å ta kontakt med dem. Dette skrev Ávvir