Hopp til innhold

Ođđa vejolašvuođat Sápmái

Ikte rahppui ođđa gálvoruvtto Leavnnja ja Oslo gaskii. Dát lea ávkin sihke guolle- ja boazoealáhusaide.

Stor festivitas da det første fraktflyet landet i Lakselv.

ČUVGES BOAHTTEÁIGI: Dát girdi mearkkaša ođđa vejolašvuođaid olbmuide Davvi-Norggas.

Ikte lei ávvobeaivi go stuora DHL gálvogirdi seaivvui vuosttaš geardde Levdnjii.

Porsáŋggo sátnejođiheaddji Aina Borch rabai girdiruvtto mii galggašii leat ávkin sihke guolle- ja boazoealáhusaide.

– Mis lea olu guolli ja maiddai bohcco biergu maid sihke Norga ja máilbmi háliidit, dadjá Borch

Porsáŋggo sátnejođiheaddji geige skeaŋkka

OVTTASBARGU: Porsáŋggo sátnejođiheaddji geigii iluin mielain skeaŋkka iežaset ovttasbargoguimmiide.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

DHL fievrrida gálvvuid miehtá máilmmi, ja dát gálvoruvtto galgá oktii vahkus fievrridit varas biepmu Leavnnjas Osloi.

Dat mearkkaša ahte dál leat maiddai Sápmái rahpasan máilmmimárkanat.

Nu varas go vejolaš

DHL Europa direktevra Henk Venema

JÁHKKÁ LIHKKOSTUVVOT: DHL Europa direktevra lea optimisttalaš ahte prošeakta galgá lihkkostuvvot.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Europa DHLa direktevra Henk Venema lei boahtán ávvudeapmái, ja muitala ahte son jáhkká dán prošeavtta lihkostuvvot.

– Man jođánit olmmoš oažžu biepmu lea dehálaš. Olbmot áigot nu varas biepmu go vejolaš, dadjá Venema.

Dát ruvtto dahká ge juste dán. Go Leavnnjas sáddejuvvojit gálvvut gaskabeaiáiggi, de sáhtát eahkedis Oslo restauránttain daid borrat varasin.

Olaha eará márkaniid

Per Mathis Oskal

OAIDNÁ VEJOLAŠVUOĐAID: Sámediggeráđđi Per Mathis Oskal oaidná dás stuora vejolašvuođaid sámi ealáhusaide.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Bovdejuvvon guossit ledje maid boahtán vuostáiváldit girdi. Sámediggeráđđi Per Mathis Oskal oaidná dás vejolašvuođaid.

– Stuora vejolašvuođaid boahtteáiggis, ja olaha nai diekkár márkaniid maid odne ii leat olahan. Nu ahte mun oainnán das stuorra vejolašvuođaid nai sámi ealáhusaide.

Kongekrabbe

VARAS BIEBMU: Dán guossuhedje ievttá ávvudeamis.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Dán mátkkis sáddejedje gonagasreappáid girdi mielde mii goastada 40 tonna gálvvu. Muhto Venema dadjá ahte lea maid vejolaš sáddet eará gálvvuid Leavnnjas Osloi ja ruovttoluotta.

Korte nyheter

 • Over 160 SAS-flyvninger blir innstilt tirsdag

  Tirsdag blir 161 SAS-flyvninger i Norge innstilte som følge av pilotstreiken.

  Ifølge VG sin flyoversikt ble 78 SAS-flyvninger innstilte mandag, mens 161 av selskapets flyvninger blir kansellerte tirsdag. 77 av flyvningene er til utlander, mens 84 er innenlansflyvninger.

  900 SAS-piloter gikk ut i streik mandag etter at meklingen mellom SAS og pilotene ikke førte frem.

  Riksmekler Mats Ruland sier det er en tung dag.

  – Jeg synes det er veldig trist. Partene er skuffet over at det har blitt en konflikt. Her er det blitt investert mye tid og ressurser i å prøve å løse dette. Det har blitt jobbet intensivt i en veldig lang periode uten at vi har klart å komme i mål, sier han til NRK.

  (NRK / NTB)

  riksmekler Mats Wilhelm Ruland
  Foto: ksenia novikova / nrk
 • Er bekymret etter skogbrann på vinterbeitelandet

  I Kautokeino kommune i Finnmark var det to skogbranner på lørdag. Den ene av dem vekker bekymring hos reindriftsutøver som har rein i brannområdet om vinteren.

  Ándde Niillas Buljo forteller til NRK at brannen i Hávgajávri-området er midt i beitelandet til Njullosávžži-siida.

  – Vi er bekymret, størrelsen på brannområdet er estimert å tilsvare 70 fotballbaner. Det er svært mye beite som går tapt nå, sier Buljo.

  Han tenker på konskekvensene.

  – Nå blir det større press på de områdene hvor det ikke er brent. Det igjen kan gjøre at disse områdene blir nedbeitet, og det kan ha store konsekvenser for neste generasjon.

  Ándde Niillas Buljo iežas mánáiguin, Ándde Niillas Mikael ja Ánná Michelle.
  Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK