Ođđa skuvlatáhpárat

Váhnemat ballet máhttoloktema dagahit ođđa buolvva oahppováillagiid, ja gáibidit skuvlla háhkat girjjiid juobe dárogielat mánáidege.

 

Samiske bøker
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Kárášjoga váhnemat balle ahte Máhttolokten dagaha ođđa buolvva oahppováillagiid. Beannot jagi maŋŋel go skuvla-reforbma álggahuvvui, ii gávdno vel oktage oahppogirji sámi fágáplána eavttuid mielde. Dál gáibida Kárášjoga váhnenráđi bargolávdegoddi ahte skuvla oastá dohkalaš girjjiid, ain juo dárogielat mánáidege. - Sii eai hálit ahte mánát gealget šaddat táhpariin, lohká jođiheaddji Karin Johnsen.

  Mánát sáhttet oahppaváillagin šaddat

Karin Johnsen jođiha Kárášjoga váhnenráđi bargolávdegotti. Son ipmirda ahte váilevaš sámi oahpponeavvut lea vahágiin oahpahussii, muhto sávvá ahte skuvla dál vuoruhiivččii ruđa girjjiide mat leat dan našunála máhttolokteme hárrái - girjjiid mat leat heivehuvvon dárogielat mánáide.

Ii seamma čeahppi

Obbalohkkái leat Finmmárkku skuvllain heajos bohtosat našunála geahččalemiin ja Johnsen lohká váhnemiid vuohttit heajos dási Kárášjoga skuvllas. Son ballá ahte su mánnái ii šatta seammá čeahppi go eará skuvlamánát Norggas.

Kárášjoga vuođđoskuvlla rektor Arnulf Soleng ii loga ráđi oastit girjjiid buot luohkáide, vaikko dárogielat mánát leat unnitlogus go sámegielmánát.

 

Oanehaččat

  • Suollagat Báttáris, Návuonas

    Suollagat leat mannan vahkkoloahpa suoladan náhkkegálvvu nugo fáhcaid, gáhpiriid ja stuora niibbiid gávpesuoŋirin Báttaris, Návuonas, E-6 luodda guoras. Muhtumat leat čuohppan ráiggi plastihkkaseinniid suoŋirin ja čátnan sisa. Gávpesuodnjiriid eaiggádat leat váidan dáhpáhusa, ja sii dutket ášši duođašta Ráissa- ja Návuona politiijabálvá Morten Hammervold, Framtid i Nord áviisii.

  • Sámediggi doarju sámi mánáidgárddi

    Sámediggi lea sierra doarjjalohpádusa bakte lohpidan Ástávuona mánáidgárdái Loabát suohkanis Romssa fylkkas gitta 130.000 ruvnno sturrosaš doarjaga. Sámedikki mearrádusas daddjo ahte doarjja lea meroštallojuvvon Sámedikki meroštallannjuolggadusaid vuođul, mas Sámediggi juolluda doarjagiid sámi mánáidgárddiide ja dáža mánáidgárddiide main lea sámi ossodat, čállá Sámediggi mearrádusčállosis Ástávuona mánáidgárdái.

Laster Twitter-innhold