NRK Meny
Normal

Studio lea šaddamin stálomáilbmin

NRK sámis leat dál ráhkkaneamen stálugilvvu báddemiidda.

Filmmas oainnat go manaid-tv bargit leat rahkaneamin stalugilvvu baddemiidda

STÁLUGILVVUT STUDIO: Vaikke stállu ieš ii gávdnon dál, de šaddet lihkká báddemat ođđa ráidui boahtte mánu.

Nubbi sesoŋŋa stálugilvvu ráiddus galgá dál báddejuvvot. Boahtte mánu leat 15 prográmma mat galget filbmejuvvot.

Ja prográmmaid beasat juovllaidáigge oaidnit NRK Superis.

  • Loga eambo NRK Sámi ođđasiid dás

Stálugilvvut

Stálugilvvut lea Mánáid-tv ráidu mas stállu ja mánát gilvvohallet vuostálaga. Mánát miehtá sámi galget gilvalit stáluin.

Juohke prográmmas leat guokte máná mat lávkeba stálumáilbmái, veahkkálagaid soai gilvaleaba stálu vuostá. Gilvaleaddjit sáhttet vuoitit stálu badjel dahje gártat stálu sehkkii.

Sámi máidnasiid vuođđun

Vuođđun diimmá prográmmaráiddus ledje sámi máidnasat. Leat sihkkarit gullan máidnasiid stálu birra, ja mo galgá láhttet juovllaid áigge.

Ja dáid máidnasiid vuođul dat ledje ge gilvvut, nu go čorgen, čierasteapmi, dola bidjat, nohkkat jna.

Dán jagi lea veahá rievdan dat gilvvut, dál stállu lágida gilvvuid masa son ieš lea čeahppi. Nu go ovdamearkka dihte guoddit čázi, njoarostit, haksit, iskat. Jus geahčat tv-ráiddu juovllaidáigge de beasat oaidnit makkár gilvvut doppe leat vel.