NRK Meny

Ođđa guollevuostáiválddahat

Unjárgga gielda ja Norway Seafoods AS fitnodat leat boahtan ovtta oaivilii ođđa soahpamušain logi jahkái. Dáinná lágiin, sáhttet ođđa guollevuostáiválddahaga huksema plánát ollášuvvot. Plánejuvvon vistti šattášii sulli 250 kvadratmehtera stuoru, ja visttis galggášii leat buoret rusttegat. Dát galggášii leat huksejuvvogoahtan maŋemusat čakčamánu vuosttaš beaivvi. Dán čállá Unjárgga gielda neahttasiiddustet.