NRK Meny
Normal

Ođđa CDas lávlot mánáid vásáhusain

Inger Marie Aikio ođđa mánáid-CD:s leat sihke somáš ja duođalaš teavsttat lávlagiin. Lávlagat movttiidahttet ja maiddái jeđđejit mánáid.

IMA ođđa mánáid CD

IMA ođđa mánáid CD

Foto: NRK

Ijahis ijain almmustahtii IMA, Inger Marie Aikio, CDa «IMA mánážat». Dát CDa lea su goalmmát mánáidskearru. Ođđa CDs leat 13 máná ja nuorra artistta mielde. Sii ásset ieš guđetge guovllus Sámis.

Illuda go lea ollašuhttán áigumušas

Inger Marie Aikio/ IMA

Inger Marie Aikio lea dál gárvvistan dan golbma mánáid CD maid lei áigon dahkat

Foto: Áilu Arianaick

Buolbmatjávrelaš Inger Marie Aikio lea ieš čállán sániid lávlagiidda ja Miro Mantere lea bidjan šuoŋaid. Mantere lea maid bádden ja buvttadan CDa, mas leat 12 šuona. Inger Marie Aikio, IMA illuda go lea geargan mánáid CD-prošeavttain, man ulbmil lei ráhkadit golbmá CDa mánáide.

Lávllateavsttat muitalit mánáid jurdagiin

IMA lea ieš čállán teavsttaid lávlagiidda mat muitalit das mo mánná oaidná ja vásiha eallima. Lávlagat sihke movttiidahttet ja jeđđejit. Lávlla «Sáhpánbearaš» das gullat mo mánná oadná sáhpánbearraša, ahte sáhpánat dušše borret ja baiket, láđus doppe dal buđaldit ja lassánit.

Lávlá «Guokte ruovttu» das lea sáhka guovtti ruovttus, danne go dávjá leat dán áigge mánáin guokte ruovttu go vánhemat eai oro seamma dálus. Muhtimin mánná orru eatni dálus, nuppe heave ges áhči dálus. Dát lávlla muitala oalle máŋgga máná eallimis, muitala IMA.

Maiddái lossa teaksta gullo CDs

«Speajal cuovkana», dát lávla muitala das mo mánná ballá go oaidná bohtala, ja das juhket. Manná čiehkáda danne go lagašolmmoš rievdá go juhká bohtalis. Mánná gullá čearguma, ja speajal gullo cuovkaneamen.

Dán lávlagis lohká IMA leat iskan mánáid dovdduid oažžut ovdan, muhto maid dan ahte mánás lea jurddamáilbmi gosa sáhttá báhtarit. «Speajal cuovkana» das lea garra álgu, muhto loahppá lea dattege buorre, čilge son.

Dat-lágádus lea almmustahttán dán CDa.