Nyutvalgte samiske veivisere

I dag ble de tre nye samiske veivisere offentliggjort på Riddu Riđđu-åpningsdagen.

Samiske veivisere

De nye samiske veivisere Sarakka Gaup, Oslo og Sandra Márjá West, Manndalen. Najna Helèn Jåma Wigdahl fra Snåsa var ikke på offentliggjøringa på Riddu Riđđu festivalen i kveld.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sapmi

– Jeg er glad, takknemlig, spent og klar for et godt samarbeid med de to andre, sier Sarakka Gaup.

Hvorfor tror du at akkurat du ble valgt som samisk veiviser?

– Jeg tror jeg ble valgt, fordi jeg er en miks av byjente fra Oslo og naturjente fra Kautokeino. Og fordi at jeg har en kreativ bakgrunn som skuespiller, forteller og har lært meg å formidle, også jobbet jeg målrettet og mye mot audition, sier Sarakka.

Hva skjer nå?

– Det som skjer nå, er at jeg skal starte et program i lag med de to andre samiske veivisere ved Samisk høyskole. Vi tar et studieår først og etter det reiser vi rundt i Norge for å fortelle, informere, formidler om samisk kultur, tradisjon, historie og samfunn, sier Sarakka.

Hvordan tror du det blir å reise rundt i Norge for å fortelle om samer?

– Det tror jeg blir et uforglemmelig år, fordi vi kommer til å oppleve mye nytt. Erfare nyskjerrighet kanskje og uvitenskap, sier hun.

Fast tiltak

Tiltaket samiske veivisere var opprinnelig bare et treårig prøveprosjekt.

Men etter en konklusjon i evalueringen av prosjektet høsten 2007, ble det slått fast i Stortingsproposisjon nr. 1 (2007-2008) at ordningen med samiske veivisere ville bli videreført som et fast tiltak.

Hovedsaklig skal de samiske veiviserne reise rundt på videregående skoler, men besøker også gjerne andre ungdomsfora, fordi deres kunnskaper er sterkt etterspurt også på flere andre skolenivåer.

– Har samer hale mellom beina?

Dette skal noen av de tidligere samiske veivisere ha blitt spurt om.

Den nye samiske veiviseren Sarakka Gaup mener det må ha vært en stor misforståelse, som på en måte er bak mål, men hun er opptatt av at man skal ikke fordømme folk som ikke vet.

– Det må være en grunn til at nordmenn vet så lite om samer. Vi reiser ikke rundt for å påbevise dumhet eller hva folk ikke kan, men heller for å skape nyskjerrighet, og svare på de spørsmålene som blir stilt. Alle spørsmåler er lov, alle påstander er lov, ingenting er for dumt å ikke vite, sier Sarakka.

Korte nyheter

  • Freder kvensk fjøs i Porsanger

    Fjøset i Repokoski, som blir fredet av Riksantikvaren, er et unikt kvensk kulturminne som forteller om kvenenes liv i Lakselvdalen og Finnmark på 1800-tallet, ifølge NTB. Det fredete fjøset viser hvordan kvenene bygde, bodde og livnærte seg i området.

  • Dokumentar om psykiske problemer

    Petter Aaberg og Sverre Kvamme har laget dokumentarfilmen «Nattebarn» om unge mennesker med psykiske problemer etter at Petter selv har gjennomgått et selvmordsforsøk. – Går forbausende langt inn i intimsfæren, skriver Filmpolitiet. Terningkast 4.

    Den norske dokumentarfilmen «Nattebarn».
    Foto: Indie Film AS