NRK Meny
Normal

Nyttårstalen: – Får en kvalmende følelse

– Det var for mye lidelseshistorie i nyttårstalen til sametingspresidenten, mener Aps parlamentarisk leder på Sametinget, Vibeke Larsen (Ap).

Vibeke Larsen

Parlamentarisk leder Vibeke Larsen (Ap) savner klare visjoner i nyttårstalen til sametingspresidenten.

Foto: Pressebilde

Larsen mener Aili Keskitalo ikke klarte å følge opp den gode nyttårstalen hun hadde for et år siden , og savner klare visjoner i årets tale.

– Man forsøker å skrive inn samene i den store historien i Norge, men vi har for eksempel hatt problemer med å skrive inn sjøsamene i Alta i den samiske historien og bør begynne der, sier Vibeke Larsen, og mener det blir for mange fine ord om dette.

Artikkelen fortsetter under videoen (nyttårstalen)

Aili Keskitalo holder nyttårstalen 2015.

– Fremstilles feil

I talen som ble sendt på NRK1 i kveld, kom presidenten inn på norske myndigheters assimileringspolitikk, og hvordan brenningen og tvangsevakueringen i 1944 påvirket befolkningen.

– Samer, kvener og nordmenn, mange valgte å begynne på helt nytt. Noen ga opp og ga etter for assimileringspolitikken. De adopterte historier som ikke var deres. Alt dette har gjort noe med oss, sa Keskitalo i talen.

Vibeke Larsen mener fremstillingen om assimileringspolitikken blir feil.

– Jeg får en kvalmende følelse og tolker presidenten i en negativ retning, når det trekkes frem at folk ga opp for assimileringspolitikken etter krigen, sier Larsen.

Vibeke Larsen sier at hun har stor respekt for den generasjonen som var med å bygde opp landet etter krigen.

– Hvilke muligheter vi har

Sametingsrepresentant Vibeke Larsen hadde ønsket at sametingspresidenten hadde trukket frem hvilke muligheter samene har, og merker at enkelte savner at samene kunne gjort mer ut av Disney-filmen «Frost».

– Vi har store muligheter i den globale økonomien, men da må vi ta eierskap til det samiske og savner at presidenten hadde trukket frem de mulighetene vi har, sier Larsen.

Når det kommer til terningkast til nyttårstalen fra Vibeke Larsen, stopper terningen på tre. I fjor ga hun sametingspresidentens nyttårstale terningkast seks .

– Helt grei

Sametingsrepresentant Ellinor Marita Jåma, fra partiet Åarjel-Saemiej Gïelh, mener årets nyttårstale var helt grei, en god oppsummering av 2014.

Ellinor Marita Jåma

Sametingsrepresentant Ellinor Marita Jåma mener nyttårstalen til Aili Keskitalo var helt grei, men manglet fremtidsvisjoner.

Foto: Vaino Rensberg / NRK

– Jeg savner likevel litt av de positive hendelsene vi hadde i fjor, noe som jeg selv er stolt over, når sametingspresidenten fikk tale i FN under verdenskonferansen, Sametingets 25-års jubileum og arbeidet de samiske språkambassadørene har gjort, sier Jåma.

– Om neste år

Jåma som også er leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund, hadde også ønsket at sametingspresidenten hadde trukket frem fremtidsvisjonene i talen, noe om 2015.

– Jeg selv tenker på de samiske kulturbyggene og museene vi har utfordringer med, og reindriftspolitikken, sier Jåma, og hadde ønsket sametingspresidenten kunne kommet med sine tanker rundt disse utfordringene, sier hun.

Presidenten sa dette om reindrifta:

– Vi er ikke der vi skal være i reindriftspolitikken. I de få områdene hvor det er for mye rein i forhold til beite, må det igjen skapes balanse. Med det må også være balanse mellom reindriftsnæringens behov for storsamfunnets behov for arealer. Sammen håper jeg vi kan skape et samarbeid som styrker næringen, sa Keskitalo.