Utdanner sørsamiske tolker

I følge Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk finnes det ikke autoriserte sørsamiske tolker. Dette har de og Härnösands folkehøyskole tenkt å gjøre noe med.

Rektor Henrik Micael Kuhmunen ved Samenes folkehøyskole.
Foto: Anna Sunna / SR Samiradio

Rektor Henrik Micael Kuhmunen ved Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk synes det er viktig at det kommer i gang et slikt utdanningstilbud til sørsamer.

– I det sørsamiske området finnes det ikke autoriserte tolker, hverken på svensk eller norsk side, sier rektoren.

Tolkeutdannelsen starter på nyåret og går over et år. Elever som har gjennomført denne kan deretter søke om autorisasjon gjennom kammerkollegiet i Sverige.

– Viktig med tolketjenester

Bakgrunnen for et slikt utdanningstilbud er at det på svensk side er mange kommuner som søker å være med i språkforvaltningsområdet for samisk, og dermed er pålagt å ha en slik service.

I nordsamisk finnes det et vist antall autoriserte kontakttolker, og nå er det spesielt viktig å få utdannet sør- og lulesamiske tolker.

– Vi samarbeider med Härnösands folkehøyskole om dette fordi de har erfaring med å utdanne tolker over flere år, sier rektor Henrik Micael Kuhmunen.