Tar utdannelse ved reinflokken

Nå er det mulig å ta en formell utdannelse samtidig som man arbeider i reindriften. Man trenger bare data, mp3-spiller og mobiltelefon.

Mathis P. Bongo og Berit Inga O. Hætta

Prosjektleder Mathis P. Bongo viser studiesøker Berit Inga O. Hætta hva slags teknologi som tas i bruk i det nye studiet.

Foto: Åse Pulk / NRK

I november 2009 setter Samisk høgskole i gang med et studietilbud som er tilpasset reindriftsnæringen.

For reindriftsutøvere

Studietilbudet er først og fremst beregnet for personer som arbeider innenfor reindrift, har realkompetanse innen reindrift og er over 25 år, og i tillegg ønsker en formell høyere utdanning.

– Vi gjør dette fordi vi vil gi et tilbud til de som ikke før har hatt muligheten til å ta en formell utdannelse, sier Mathis Persen Bongo som leder utdanningen.

Første gang

Det er første gangen en slik studie holdes ved Samisk høgskole og allerede nå er det stor interesse i reindriftsnæringen for å delta.

Søknadsfristen var den 2. november og Samisk høgskole har fått inn 36 søknader til 20 studieplasser.

I dag var det informasjonsmøte om det nye studiet og mange søkere hadde møtt opp. En av dem er reindriftsutøver Berit Inga O. Hætta fra Máze.

Vil lære mer

– Jeg har søkt fordi jeg har lyst til å ta utdannelse, lære mer og bli flinkere. Jeg ser at data blir viktigere og viktigere, og man er nødt til ihvertfall å prøve og henge med, sier Hætta. For henne er det viktig at man samtidig som man tar utdanning kan jobbe i reindrifta.

– Det er bra at man kan ta med dataen hvor man enn er i forbindelse med jobben, sier Berit Inga O. Hætta.

Hun er allerede vant til å ha med dataen overalt hvor hun ferdes. Hun har et prosjekt gående, hvor hun følger reinflokken via data.

– Man ser hvor flokken er til enhver tid. Det har fungert veldig bra hittil. Jeg har allerede dataen med overalt, og nå kan jeg bruke dataen til å ta utdannelse også. Det er kjempebra.

Gjennomføres på internett

Studiet blir gjennomført som fjernundervisning, der de fleste forelesninger og læringsprosesser gjennomføres på internett. Det betyr at forelesninger blir filmet og lagt ut på internett, slik at studentene får tilgang til disse.

Samtidig brukes også data- og nettverktøy til diskusjoner, studentveiledninger og ellers andre arbeidsoppgaver. Internett, Mp3-spiller og mobiltelefon blir viktige verktøy i studiet.

– I denne utdanningen er det viktig at studentene selv kan bestemme sin progresjon, forklarer Bongo.

Siden studiet blir gjennomført som er fjernundervisning, så trenger ikke studentene å begynne samtidig på studiet heller. Studiestarten er mellom 16. november 2009 og 15. januar 2010.