NRK Meny
Normal

Nytt slakteri etableres

Det er nå etablert et nytt slakteri i Nesseby som skal kjøpe, videreforedle og markedsføre reinkjøtt til hele landet.

Reinkjøtt i frysedisken

Det etableres nytt slakteri i Nesseby.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Det nye slakteriet heter Varanger Rein og daglig leder er Are Figved. Figved har bred erfaring fra næringslivet og reindriften.

Figved forteller hvorfor det er behov for enda et reinslakteri.

– Vi mener i utgangspunktet at det er såpass god lønnsomhet i reinkjøtt, når man oppnår et visst volum. Og med det volumet som er i Finnmark, så er det en omsetning for bedriftene som kjøper opp til sammen på ca. 150–200 millioner kroner. Og det er absolutt en omsetning som kan deles mellom flere enn én mener vi i Varanger rein, forteller han.

Tror konkurransen blir tøff

Han tror at det blir en tøff konkurranse når de starter opp.

Are Figved

Figved tror konkurransen blir tøff, når de starter opp.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– I utgangspunktet så vet vi at det vil være en tøff konkurranse for oss når vi starter opp med å få tilgang til reinkjøtt. Men vi oppfatter det at det er et ønske fra reindriften og reineiere at det finnes flere enn én som kjøper reinkjøtt i Finnmark, forteller Figved.

Vil ha god dialog med reineiere

Figved sier at deres filosofi er å snakke med reineiere og lytte hva slags ønsker de har.

– Vi har en filosofi at ved å snakke med reineiere og lytte til hva deres ønsker er. Og sammen med reineierne linke det som markedet ønsker. Så tror vi at vi skal kunne bringe noe nytt til markedet, enn det som har vært der tidligere.

Tror at prisene kan bli bedre

Han tror ikke at potensialet av reinkjøtt er utnyttet fullt ut.

– Vi tror ikke potensialet av reinkjøtt er på langt nær tatt fullt ut. Vi tror at prisene kan bli bedre, og vi tror at reindriften internt trenger en omstrukturering som ikke vi skal blande oss borti. Men at markedet og reindriften er mer tilpasset hverandre. Med bedre pris på den rette type rein, så tror jeg at det vil bli et bedre marked og betalingsviljen for reinkjøtt vil bli større enn det den er i dag, sier Figved.

Ikke vært eget salgskontor for reinkjøtt

Figved mener at det å få reinkjøtt ut i markedet har vært den største utfordringen.

–Vi er av den oppfatningen at den største utfordringen har vært distribusjon av reinkjøtt og å få det ut i markedet. Det har ikke vært et eget salgskontor som har solgt reinkjøtt, og det mener vi også har bidratt til at det ikke blitt solgt reinkjøtt til markedet, sier han.

–Man har latt det være litt for mye opp til kjedene selv å selge reinkjøtt. Vi ønsker å være ute i markedet selv. Vi har da et salgskontor i Oslo som jeg i prinsippet jobber ifra, og i tillegg har jeg en mann (Ken Albert Abrahamsen) til med meg som og vil være i Oslo. Så vi vil ha en helt annen trykk ut i markedet enn det som har vært der tidligere, sier Are Figved avslutningsvis.

Det er positivt med nytt slakteri

Nestleder i Norske reindriftssamers landsforbund (NRL), Per John Anti, sier at det er bra at det nå kommer et nytt slakteri.

Per John A. Anti

Per John Anti mener at det er positivt med nytt slakteri.

Foto: NRK

– Vi i NRL synes at det er bra, da slaktes det flere rein og konkurransen øker på kiloprisen. Vi synes dette er veldig positivt.

Økt konkurranse på kilopris

Anti sier at konsekvensene blir økt konkurranse på kiloprisen.

– I Finnmark skal jo reintallet ned, så da slaktes det flere rein i de anleggene og det blir større konkurranse på kiloprisen.

Større konkurranse blant slakteriene

Anti mener at kiloprisen for reinkjøtt øker.

– Det er jo bra for reineiere, de får mer penger for kjøttet nå enn det de tidligere har fått. Vi har fått kiloprisene fra Thor Aage Pedersen sitt slakteri, og der har prisen økt med fire kroner. Og det forteller jo at det er konkurranse blant slakteriene, sier han.

Nytt slakteri løser ett problem

Dette er én løsning på problemet med at det har vært altfor få aktører i markedet, mener Anti.

– Dette er én løsning, og det ser ut som at vi har fått på plass løsningen på det andre problemet, vi har fått til et veldig bra markedsutvalg som markedsfører reinkjøtt. Nå er det veldig stor etterspørsel etter reinkjøtt, mener han.

Klassifiseringsproblemet løses ikke i år

Anti tror ikke de kommer til å få en løsning i år på klassifiseringsproblemet, som reineierne har vært misfornøyd med.

– Nei, det kommer ikke løsning på dette i år, men vi har et utvalg som jobber med slakteriene, sånn at vi får felles klassifisering av reinkjøtt i Norge. Slik at reineierne slipper å si i fremtiden at det andre slakteriet betaler en slik pris for reinkjøtt. Dette skal være klart 1. september neste år, sier nestleder for NRL, Per John Anti.