Hopp til innhold

Nytt selskap skal gi fergefri E6

Vegforum Nord og Tysfjord kommune tar initiativet for å etablere en egen organisasjon som skal jobbe for en fergefri E6. – Vil ha betydning, svarer regionveisjefen.

Tor Ageir Johansen og Stig Kjærvik

Tysfjordordfører Tor Asgeir Johansen og leder av sekretariatet i Vegforum Nord, Stig Kjærvik vil bli kvitt ferga over Tysfjord.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Det er viktig for befolkningen og næringslivet at nord og sør henger sammen. Slik er det ikke i dag siden ferga over Tysfjorden deler regionen i to. Hele Nord-Norge og Sør-Norge vil nyte godt av en fergefri E6 over Tysfjord.

Dette sier leder av sekretariatet i Vegforum Nord, Stig Kjærvik som sammen med Tysfjord kommune tar initiativet for å etablere en egen organisasjon som skal løse dette.

– Målet blir å få fergefri E6 inn i nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2018–2027. Organisasjonen vil være på plass i løpet av høsten, sier Kjærvik.

– Bør være samstemt

Torbjørn Naimak, regionvegsjef i Statens vegvesen

Torbjørn Naimak, regionveisjef i Statens vegvesen, tror en slik organisasjon kan gi resultater hvis næringslivet står samlet.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Regionveisjef i Statens vegvesen mener en slik organisasjon kan være av betydning.

– Hvis de er samstemt i Nord-Norge så vil det ha betydning. En eller annen gang kommer fergefri krysning over Tysfjord inn i NTP, så det er heller spørsmål om tidspunkt, mener Torbjørn Naimak.

Regionveisjefen avviser ikke at fergefri E6 kan komme inn i NTP allerede for perioden 2018–2027.

– I forbindelse med denne prosessen blir det åpent for å komme med innspill for slike saker. Vi lager et forslag for etatene som skal være klar i 2016, og den endelig NTP er klar sommeren 2017.

Det har blitt utført en utredning for E6 mellom Mørsvikbotn og Ballangen der fergefri E6 ble vurdert, opplyser Naimak.

– Punkt én av konklusjonen er at flaskehalsen som er veien over Hamarøy skal utbedres først. Fergefri krysning vil bli vurdert etter dette.

Næringslivet taper

Bak Vegforum Nord står over 6.700 bedrifter. Leder av sekretariatet i vegforumet, Stig Kjærvik mener at den neste store industrisatsingen i Norge kommer i nord.

– Det går ikke bare på fiskeri og sjømatnæring, men også mineraler, olje, gass og reiseliv.

– Det å ha stopp i eksporten av for eksempel en fisketrailer med et halvt døgn forsinkelse kan gjøre at flere millioner går tapt. At man da blir stanset av at Norge er delt i to og ikke har en fast forbindelse er ikke akseptabelt.

Arbeidet allerede i gang

Selv om organisasjonen fremdeles ikke er etablert, er arbeidet allerede godt i gang.

– Vi hadde et felles møte med fylkespolitikerne og Stortinget i mars i år, og da diskuterte vi hvilke store prosjekter som bør løftes frem. Fergefri E6 var helt klart noe som er ønskelig for alle de tre nordlige fylkeskommunene, opplyser Kjærvik.

Han mener at kostnadene er overkommelige.

– Vi snakker her om en brøkdel av hva fergefri E39 vil koste, cirka 7–8 milliarder. Det bør vi få på plass.

Korte nyheter

 • Várrehusbáhčin Kárášjogas – almmái áittii politiijaid niibbiin

  Kárášjogas lei sotnabeaivve eahket áittadáhpáhus, ja politiijat báhče látta várrehussan go okta dievdu ii jeagadan sin.

  Dát dáhpáhuvai dan oktavuođas go dát almmáiolmmoš lei áitán buollinčáskadeddjiid geat ledje das čáskadeame buollima albmá dálus.

  – Politiijaid ovddal boahtá olmmoš geas leat guokte niibbi gieđas. Ii jeagat ja váccaša olggos sisa campingvovnnas, muitala Finnmárkku politiija Martin Marun NRK Finnmarkui.

  – De maid lahkona politiijaid, ja niibegieđat badjin.

  Almmái, guhte lea 70-jagiin, lea oahpis politiijaide ja son váldui loahpas gitta.

  Ii oktage vaháguhtton dán dáhpáhusa oktavuođas, muhto politiijat lohket dán duođalaš dáhpáhussan.

  Karasjok
  Foto: Nils John Porsanger / NRK
 • Ii oaččo báhčit guovžža mii sávzzaid lea goddán

  Robert Severin Pedersen lea ohcan goddon sávzzaid máŋga vahkku. Sus lea sávzadoallu Leavnnjas.

  – Lea heahti ahte ferten bere geahčat suorbmaid čađa go guovža goddá sávzzaid. Dán dili in sáva geasage, muitala son.

  Severin Pedersen muitala ahte lea gávdnan 14 goddon sávzza.

  Son lea ohccan báhčinlobi, muhto stáhtahalddašeaddji ii ahte, go ii galgga leat hoahpolaš dilli.

  Dálkkádat- ja birasdepartementa ii leat vástidan NRK:ii dán áššis.

  Loga ášši dárogillii:

 • Válde gitta guokte olbmo maŋŋá vejolaš veagalváldima

  Ođasmahtton 13.24: Politiijat leat váldán gitta nuppi olbmo. Nu dieđihit Twitteris.

  Politiijat Álttás dieđihit Twitteris ahte sii leat váldán gitta vuolleahkásaš olbmo maŋŋá go ožžo dieđu veagalváldima birra.

  Politiijat ožžo dieđu dáhpáhusas sullii beal ovtta áigge sotnabeai čuovganeapmái.

  – Mii leat dál bargamin gávdnat nuppi vejolaš vearredahkki, muitalit politiijat Twitteris.