Nytt råd med to «ferskinger»

I kveld valgte Norske Samers Riksforbund (NSR) nytt sametingsråd for de neste fire årene.

Ny sametingsråd

Den nye sametingsrådet, Bjørn Thomas Åhren, Aili Keskitalo, Ann-Mari Thomassen, Silje Karine Muotka og Henrik Olsen.

Foto: Piera Balto / NRK-Sápmi

To av rådsmedlemmene er helt nye i Sametinget.

Rådsmedlemmene er: Aili Keskitalo, Kautokeino, Henrik Olsen, Olderdalen i Kåfjord kommune, Ann-Mari Thomassen fra Sandemark i Skånland kommune, Bjørn Thomas Åhren fra Namdalseid og Silje Muotka, Alta.

Presidentkandidat fornøyd

NSR er i den inneværende perioden den største grupperingen i samenes eget folkevalgte organ. De kommer under onsdagens konstituering av det sjuende Sameting til å fremme forslag om Aili Keskitalo som sametingspresident. Keskitalo vil danne et mindretallsråd på Sametinget som utgår fra NSR og NSR/SáB.

Det nye rådet vil bli et mindretallsråd og de har bare 13 av sametingets 39 representanter bak seg, det vil si en tredel av representantene.

Arbeiderpartiet ville i utgangspunktet samarbeide med NSR i sametingsrådet for å sikre politisk stabilitet i den kommende sametingsperioden. De må ta til takke med det nest beste, som er å støtte NSR .

Presidentkandidat for NSR, Aili Keskitalo sier hun er fornøyd med at de fire har takket ja å gå inn i sametingsrådet sammen med henne selv. Alle fire er dyktige folk, både de som har fartstid i sametingsarbeidet og de som er nye på Sametinget, uttaler Keskitalo i en pressemelding.

Keskitalo er også glad for at sametingsrådet har god geografisk spredning og kjønnsbalanse.

To helt nye i Sametinget

Henrik Olsen valgt inn fra Gáisi valgkrets og Thomas Åhren valgt fra sørsamiske valgkrets er helt nye i Sametinget. Henrik Olsen sier at han er opptatt av samiske kulturspørsmål og vil engasjere mye i dette arbeidet.

Thomas Åhren er opptatt av sørsamiske saker som vindkraft og arealvern, samt reindrift og rovdyrsproblematikk.