Hopp til innhold

Forskere roper varsko om Norges viktigste lakseelv

Krisen for Tanaelva fortsatte i 2019. Forskerne gir overfisking deler av skylden.

Tradisjonelt samisk fiske

KRISE: Laksebestanden synker drastisk på et av de viktigste tellepunktene nederst i elven, ved Polmak. Personen på bildet har ingen tilknytning til saken.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Øverst i en verdens mest produktive laksevassdrag er bestanden nesten halvert siden 2018.

Fire viktige hovedområder, som utgjør 84 prosent av elven, mangler 30 000 kilo gytelaks. Dette tilsvarer at en elv i balanse skulle hatt 7 500 flere gyteklare lakser.

Overskuddet fra elven er lite utnyttbart.

Hovedtrekkene i Norsk institutt for naturforskning (NINA) er alarmerende.

– Det er all grunn til å være urolig, sier Morten Falkegård som er lakseforsker ved NINA.

Hva er grunnen til disse skrekktallene? Overfisking, ifølge rapporten.

«Vi har identifisert overutnyttelse som en viktig faktor som påvirker alle bestander», står det.

– I fremtiden kan vi ende opp med å basere oss på et mindre overskudd. Vi må forvente at laksebestandene vil tåle mindre fiske enn situasjonen som er i dag, sier Falkegård.

Tanavassdraget omtales ofte som det viktigste og det største laksevassdraget i Norge og Finland.

Morten Falkegård

LAVE FORVENTNINGER: Morten Falkegård (bildet) tror lakseåret 2020 vil bli preget av små han-laks. – De fleste hun-laksene ønsker å vokse mer og bruker ett år ekstra, sier forskeren.

Foto: THOMAS BOHN

– Tømt for laks

En som har fått kjenne det dårlige laksefisket på kroppen er Øyvind Østby. Han er en engasjert stangfisker og har i flere tiår fisket øverst i Tanaelven.

Østby beskriver 2019 som et katastrofeår. Fra mai til august fikk han kun fire laks, dette er langt unna normalen.

– Laksen kom sent opp i elven og vi fanget laksen først i august. Nå har elven Kárášjohka gått kraftig tilbake. Jeg vet ikke hvor laksen har tatt veien, sier Østby.

Øyvind Østby og Per Østby

BEKYMRET: Brødrene Øyvind Østby (t.v.) og Per Østby ved elvekanten i 2018. Det ble ikke noe laks på denne turen.

Foto: Torgeir Varsi / NRK

Han uttrykker stor bekymring.

– Elven kommer til å bli fullstendig tom hvis det fortsetter som dette. Alle sideelvene er jo tømt for laks, sier Østby.

Viser til et varmt år

Men overfiskingen får ikke all skylden hos NINA. De mener året 2018 var et spesielt år.

Falkegård i NINA viser til at det var tidlig vårflom, varmt vær tidlig på våren og lite vann i elvene utover sommeren.

Dette mener lakseforskeren kan være deler av forklaringen til kriseåret 2019.

– Jeg tror deler av svaret kan ligge i at smålaksen gikk tidlig ut i havet i 2018 siden vannet i elven var for varm. Vanntemperaturen gjorde at de kom i energiubalanse. Det vi har sett i 2019 er et symptom på en spesiell sommer i 2018, fastslår Falkegård.

Laksefiske i tanaelva

SLUTTEN?: Lokale fiskere som Øyvind Østby frykter Tanaelva kan gå en dårlig tid i møte. Da kan slike bilder være vanskelig å få.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Smålaksen som ikke kommer tilbake

Innerst i Anárjohka, som er en sideelv nesten øverst i Tanavassdraget, har bestanden sunket med hele 44 prosent siden 2018. Her ble det telt 1593 laks.

– Det er smolten (første stadium av lakseyngel) fra 2018 som ikke kom tilbake som smålaks i 2019. Det er et generelt trekk for laksesommeren i Finnmark, det har vært lite smålaks, sier Falkegård.

 • Se nøkkeltallene til NINAs rapport i faktaboksen under:

NINA-forskeren sier at det er vanlig med svingninger i laksebestanden.

Likevel er han tydelig på at klimaforandringer som blant annet kan bidra til en varmere elv kan ha stor påvirkning.

– Det er all grunn til å være varsom. Vi må forvente at laksebestandene vil tåle mindre fiske enn situasjonen som er i dag, sier Falkegård.

Laksen i Tana, som er Norges og Europas største lakse-elv, trues av overbeskatning. Tanaelva er også grense mellom Norge og Finland, og det er særlig det økende turistfisket på finsk side som truer laksebestanden. Norge og Finland er sterkt uenige om hvordan laksefisket skal begrenses. Dette kan bety slutten for en gammel tradisjon og livsform for folk i Tanadalen.

Laksen i Tana, som er Norges og Europas største lakseelv, trues av overbeskatning. Norge og Finland er sterkt uenige om hvordan laksefisket skal begrenses. Dette kan bety slutten for en gammel tradisjon og livsform for folk i Tanadalen.

Korte nyheter

 • TIFF 2024: Tre samiske langfilmer

  34. Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF) går av stabelen i Tromsø 15.-21.01.2024.

  På programmet er det tre samiske langfilmer, som er et historisk høyt tall.

  Disse tre langfilmene er Katja Gauriloff sin «Je’vida», Suvi West og Anssi Kömi sin dokumentar «Máhccan - Homecoming» og Sara Margrethe Oskal sin film «Eallogierdu - The Tundra Within Me».

  I tillegg er det tre samiske kortfilmer, samt tre filmer av og med nordlige urfolk.

  Loga sámegillii

  Risten Anine Gaup i «Ellaogierdu - The Tundra Within Me».
  Foto: Norsk Filmdistribusjon / Norsk Filmdistribusjon
 • TIFF 2024: Golbma sámi guhkesfilmma

  34. Romssa riikkaidsgaskasaš filbmariemut (Tromsø internasjonale filmfestival, TIFF) lágiduvvojit Romssas 15.-21.01.2024.

  Prográmmas leat golbma sámi guhkesfilmma, mii lea historjjálaš alla lohku.

  Dat golbma sámi guhkesfilmma leat Katja Gauriloff filbma «Je’vida», Suvi West ja Anssi Kömi dokumentára «Máhccan - Homecoming» ja Sara Margrethe Oskala filbma «Eallogierdu - The Tundra Within Me».

  Dasa lassin leat golbma sámi oanehisfilmma, ja golbma filmma maid eará davviguovllu eamiálbmogat leat ráhkadan.

  Les på norsk

  Je'vida, film av Katja Gauriloff
  Foto: Fra filmtrailer / Future Film
 • Nordakalottfolket:s guovttis FeFo-stivrras

  Nordkalottfolket bellodagas leat dál guokte guđa lahtus Finnmárkoopmodaga (FeFo) stivrras.

  Da čielggai maŋŋá go Finnmárkku fylkkadiggi dán vahkus válljii áirasiidis FeFo-stivrii.

  Nubbi lahttu lea Geir E. Thrane.

  Ođđa stivrralahttu, Thomas Arild Mølmann (govas gurut bealde), lohká iežaset áigut geavahit válddiset ollašuhttit bellodaga politihka nu olu go vejolaččat.

  Dásseárvu čearddaid gaskkas lea Nordkalottfolket vuođđoárvu.

  Les på norsk

  Thomas Arild Mølmann og Geir E. Thrane i Nordkalottfolket
  Foto: Nordkalottfolket