Få beitedyr drept hittil i år

332 beitedyr har så langt i år blitt tatt av ulv. Dermed ligger det an til å bli enda et nytt år med lave tapstall. – Regjeringens rovviltpolitikk funker, sier minister.

Geit rydder kulturlandskap effektivt

135 beitedyr har blitt tatt av ulv i år.

Foto: Juliane Kravik / NRK

NRK Sápmi har gjentatte ganger den siste tiden fokusert på hvordan reineiere fortviler over tap av rein som følge av rovdyr. Selv mener de at hver tredje reinkalv som blir født i Finnmark blir tatt av et fredet rovdyr. Forskerne derimot, er uenige.

Nå ser det ut til at 2015 blir enda et lavår hva gjelder tap av beitedyr. I fjor ble kun 813 beitedyr registrert drept av rovvilt, til sammenlingning med 1225 året før.

Så langt i år er 332 beitedyr drept av ulv, og ytterligere 501 av andre rovdyr.

Les flere nyheter fra NRK Sapmi her.

Rovdyrspolitikk

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft har sin teori på hvorfor tallene synker:

Tine Sundtoft

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Foto: NRK/Svein Sundsdal

Les også: Sametingsråd: – Rovdyrpolitikken må endres

– Naturen er ikke statisk, så vi må forvente at det vil være variasjoner. Men de lave tallene tyder på at regjeringens rovviltpolitikk fungerer

Les også: Miljøvernforbundet raser over drept bjørn i Pasvik

Miljøministeren vedgir at tallene likevel er en mager trøst for bønder som opplever store tap.

– Men på nasjonalt plan er dette positive signaler for alle som er opptatt av rovviltpolitikk og dyrevelferd, sier klima- og miljøministeren.

Skutt bjørn

Tidligere i sommer ble en bjørn skutt i Pasvik, etter at lokale jegere fikk fellingstillatelse.

Det skapte stor ståhei, og Miljøvernforbundet kommenterte ovenfor NRK at «...man ikke kan skyte bjørn bare fordi de er litt nærgående. Det finnes nærgående mennesker som er mer farlig.» De mente at det ble lagt ut åte for å lokke til seg bjørnen. Det har ennå ikke blitt bevist, og Miljøvernforbundet har nå levert inn politianmeldelse for å få oppklaring i saken.

Skutt bjørn i Pasvik

Denne bjørnen ble skutt i Pasvik tidligere i sommer.

Foto: Statens naturoppsyn

I dag ble det klart at Miljødirektoratet har åpnet for lisensfelling av åtte bjørner i år. Dette til tross for at bestandsmålet for bjørn ikke ble nådd i fjor.

De åtte bjørnene fordeles slik: to i Hedmark, to i Nord- og Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal, og tre bjørner i Finnmark og Troms.

Bjørnebestanden i Norge henger nøye sammen med bestanddelen i Sverige, og denne har vært nedadgående de siste årene. Hittil i år har 135 beitedyr blitt påvist drept av bjørn.

Les også: De har levd trygt i Norge i 42 år