Nytt fond for urfolksfilmer

I vinter etableres et eget filmfond som skal finansiere urfolksfilmer i hele Arktis. Det er Samisk filminstitutt som stifter fondet, sammen med sammen med samarbeidspartnere i Canada og Grønland. Det økte globale fokuset på Arktis er bakgrunnen for etableringen av Arctic Indigenous Film Fund, sier leder for Samisk Filminstitutt, Anne Lajla Utsi.