Nystad til Árja: – Rett heller kritikken til Stortinget, og ikke til NSR og Ap

– Det er ikke vi på Sametinget, men Stortinget og regjeringen som kveler de samiske institusjonene, mener Laila Nystad (NSR).

Laila Nystad
Foto: Pressebilde / NSR

Laila Susanne Vars

Parlamentarisk leder i Árja, Laila Susanne Vars, mener at NSR og Ap driver med løftebrudd når de kutter bevilgningene til Senter for samisk tradisjonell kunnskap.

Foto: Åse Pulk/NRK

Leder for Sametingets Plan- og finanskomite, Laila Nystad, reagerer på kritikken fra Árja av budsjettforliket mellom Ap og NSR . De to store partiene er blitt enige om å kutte bevilgningen til Senter for samisk tradisjonell kunnskap/ Árbediehtoguovddáš.

– Dette er avtalebrudd med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og kan skade Sametingets omdømme, hevder Árjas parlameantarisk leder Laila Susanne Vars.

Nystad er uenig, og mener at kritikken heller burde vært rettet til sentrale myndigheter, spesielt til Solberg-regjeringen.

– Når regjeringen kveler de samiske institusjoner via Sametingets budsjett, da forventer vi at de blar opp og sikrer finansiering til prosjektene til samiske institusjoner som står på statsbudsjettet, som for eksempel Árbediehtoguovddáš og Ovttas, sier Nystad.

Ap og NSR legger opp til å fjerne posten til Senter for samisk tradisjonskunnskap, og fordele hele summen på 1 150 000 kroner mellom de samiske museene.

Vanskelig avgjørelse

Hun sier at det ikke har vært enkelt for Sametingets Plan- og finanskomité å avgjøre hvor kuttene skal tas.

– Men regjeringen tvinger oss inn i en situasjon, hvor vi må velge mellom å kutte i bevilgninger til samiske institusjoner som er helt avhengige av driftstilskudd fra Sametinget, eller virksomhet og prosjekter til institusjoner som har finansiering fra statsbudsjettet, beklager Nystad.

– Regjeringen må ta ansvar

Hun ønsker at sametingsrådet formidler dette når de møter Kommunal- og moderniseringsdepartementet og minister Jan Tore Sanner for sitt halvårige dialogmøte i Oslo.

– De bevilgningene vi har fått fra regjeringen gjør det ikke mulig for oss å opprettholde en fast bevilgning til Árbediehtoguovddáš, og vi forventer at regjeringen sikrer videreføring, sier Nystad.

Aps parlamentarisk leder Vibeke Larsen hevder at Sametinget ikke har avtale utover prosjektperioden som går ut i år. Nystad er enig.

– Det er naturlig at man går over i en driftsfase, og det er ikke ment at Sametinget skal være en finansiør til det. Det er trange rammer, når regjeringen kutter i bevilgninger til oss, så må de ta ansvar for prosjekter på egne institusjoner.

Sametingets budsjett for 2016 har en samlet kostnadsramme på 434 millioner kroner, noe som tilsvarer en realnedgang på 0,5 prosent sammenlignet med fjorårets budsjett.