NRK Meny
Normal

Usikker på rollen sin

Hva slags rolle har fjordfiskenemnda i fremtiden, det er det store spørsmålet når nemda møter Nærings- og fiskeridepartementet og Sametinget.

Geir Tommy Pedersen

Lederen i Fjordfiskenemda Geir Tommy Pedersen.

Foto: Norske Samers Riksforbund (NSR)

Det er lederen i Fjordfiskenemda, Geir Tommy Pedersen som stiller det spørsmålet.

Vi er jo et nytt organ, og det er ikke noe tilsvarende organ som vi kan sammenligne oss med. Derfor må vi få en del avklaringer i forhold til hvordan våre arbeidsmetoder skal være i forhold til berørte interesser, og i forhold til forvaltninga.

Det råder usikkerhet overfor fremtidsrollen til fjordfiskenemnda som ble opprettet i januar i år, nemda skal være med å styrke forvaltningen av fjordfiskeriene

Nesseby havn

Illustrasjonsbilde.

Foto: Thor Werner Thrane / NRK

– Hvem skal ta avgjørelser?

Styrelederen understreker at de ikke tviler på mandatet sitt, men er usikre på hvilke saker de skal uttale seg om før avgjørelser tas, og hvor stor vekt deres uttalelser skal ha i forvaltningssystemet.

I tillegg er det usikkert om hva slags avgjørelser andre lignendes organer kan ta, uten å involvere fjordfiskenemnda.

– Et eksempel på det kan være åpning av fjordlinjene i forbindelse med makrellfiske. Vi har merket oss at departementet har gitt anledning for alle båter å fiske etter makrell innenfor fjordlinjene fra Troms og sørover. Denne beslutningen er fattet uten at vi har vært berørt. Naturligvis er dette vårt arbeidsområde, sier Pedersen.