Hopp til innhold

SAS-raarahtallen jåerhkieminie

SAS-raarahtallen måantan jåerhkieminie. Aejkiemieriem tsåahka 11 daenbiejjien lij, mohte dah ij sïemies sjidtieh. SASen girtieh ojhte dan hïeljien haelehten.

Det er fare for pilotstreik i SAS
Foto: Ismail Burak Akkan / NRK