Hopp til innhold

Riidu boazodutkanbirrasiin

Debáhtta boazologu birra ja guohtunguorbadančuolmmain Sis-Finnmárkkus lea dagahan garra riidduid dáža dutkanbirrasiin. Olu jagiid lea leamaš dáin dutkanbirrasiin sivahallamat, main lohket statistihkaiguin verrošan dáid boazologu dutkamiin. Norsk institutt for naturforskning (Nina) logut ja dutkan eai leat seamma maid Norsk institutt for naturforskning dutkit almmuhit, ja nu lea guhká leamaš riidu dutkanbirrasiin loguid hárrái. Dás logat ášši

Reinflokk
Foto: Kai Erik Bull / NRK