Hopp til innhold

Reerenassem 168,75 millijovnh krovnah båatsoesaemide faelieh

Reerenassen faaladahke båatsoelatjkojne lea 168,75 millijovnh krovnah. Raarahtalleme båetieh gaskevåhkoen aelkieh, NTB tjaala.