Hopp til innhold

Klager ikke på partistøttevedtak

Jørn Are Gaski stiftet eget parti, Samenes Venstreparti, etter at han ble valgt inn på Sametinget i høst for Arbeiderpartiet. Og ifølge Sametingets plenumsledelse hadde ikke Gaski levert inn tilstrekkelig dokumentasjon innen fristen 1. november 2021, og får ikke partistøtte som enmannsgruppe, slik han søkte om.

Gaski sier nå at han ikke vi klage på vedtaket. – Plenumsledelsen har sagt sitt om hvordan regelverket skal forståes og jeg tar det til orientering, sier han.

Gaski står dermed uten økonomisk støtte fra Sametinget i denne perioden.