Hopp til innhold

Justisministeere Russlaanten raedtien gïetskesne.

Les på norsk.
Justisministeere lea Russlaanten raedtien gïetskesne:
– Reeresnassem ryöjredamme.

Justis- jïh ryöjredimmieministeere Emilie Enger Mehl (Sp) jeahta reerenasse ij edtjh radtiem steegkedh numhtie Såevmie dorjeme, mohte lea riejries jis tsiehkiem jorkeståvva.

Justisminister Emilie Enger Mehl
Foto: Javad Parsa / NTB