Gamvik kommune sier ja

Gamvik kommunestyret har i dag vedtatt at det finskeide selskapet ST1 får ta første steg i prossessen som kan lede til etablering av Sandfjellet vindpark.

Kommunestyret er positiv til at ST1 starter en forhåndsmeldingsprosess som skal lede fram til et fastsatt konsekvensutredningsprogram.

Kommunestyret var delt i saken.

Arbeiderpartiet mente kommunen hadde litt vel hastverk i saken og var også kritisk til at det ikke var gjort en saksutredelse.

– Det som er veldig viktig for Arbeiderpartiet å fremheve i denne saken er den dårlige prosessen, hastverket og svært dårlig beslutningsgrunnlaget ordfører legger frem til kommunestyret, sier Ragnhild Vassvik(AP).

AP fremmet et motforslag og ønsket et forbehold, slik at vedtaket ikke medfører bindinger for kommunes videre arbeid med saken.