Hopp til innhold

Finnmarkssykehuset sliter økonomisk

Styret for Finnmarkssykehus foreslår investeringsstopp for foretaket ut året. Forslaget gjelder utenom Nye Hammerfest sykehus og ved brekkasjer som er kritiske.

Regnskapet viser at sykehuset har negativ avvik på 141 millioner kroner pr. 31 juli.

I virksomhetsrapporten skriver konstituert administrerende direktør, Vivi Brenden Bech at dårlig økonomi kan gå utover det samiske.

Utdrag fra rapporten:

– En negativ økonomisk utvikling vil kunne påvirke foretakets mulighet til å utvikle tjenestetilbudet for hele befolkningen i Finnmark. Dette vil også kunne ha konsekvenser for tilbudet til den samiske pasient.

Styret i Finnmarkssykehuset har møte i Alta neste uke.