Hopp til innhold

Enorm holdningsendring til det samiske i Kåfjord

De fleste i Kåfjord (73 prosent) er nå positive til at samisk språk og kultur skal styrkes i kommunen.

- Det er en enorm holdningsendring som har skjedd over 30 år, og en av hovedfunnenen i evalueringen av samisk språk i Kåfjord, sa leder Harriet Steinkjer Nystu i Visjona as.

I år er det 30 år siden samisk ble likestilt med norsk i seks kommuner i Norge. Kåfjord var en av de seks kommunene som ble en del av samisk språkforvaltningsområde i Norge i 1992.

Nystu la frem evalueringsrapporten på seminaret som markerer kommunens 30 år i forvaltningsområdet for samisk språk.

I dag lærer nesten halvparten av elevene i Kåfjord samisk på skolen. Fra 1990 til 2020 har andelen elever som lærer samisk på skolen økt fra 11 til 45 prosent. I 2020 var det 69 elever i den offentlige skolen som hadde samisk opplæring, de aller fleste går på Manndalen skole.

Evalueringen viser også at kommunen har iverksatt en rekke tiltak for styrke samisk språk, men disse har i liten grad ført til at språket brukes i større grad i kommunen. Eksempelvis er det få av de ansatte som har fått språkopplæring som faktisk bruker språket i jobbsammenheng.

Samisk språk synes og høres lite i Kåfjord kommune, sier Nystu.

Hele evalueringsrapporten: Evaluering av samisk språk i Kåfjord kommune (ekstern lenke)

Harriet Steinkjer Nystu, daglig leder og seniorrådgiver i Visjona as
Foto: Mona Solbakk