Eai dieđe leat go sádden ohcamuša

Dál eai leat sihkkarat das ahte lea go Romsa ja Finnmárkku fylkadiggi sádden ohcamuša departementii, go háliidit sirret dán guovtti fylkka. Ja dilli ii leat šaddan buoret maŋŋel go departemeanta lea dulkon ahte go fylkadikki lea sádden jearaldaga, de leat sii dan dohkkehan dego ohcamuššan. Fylkadiggejođiheaddji Bjørn Inge Mo oaivvilda ahte departemeantta vástádusa ferte dulkot nu ahte sii leat dohkkehan ahte earuhit Romssa ja Finnmárkku fylkkaid.

Regionreform Troms og Finnmark
Foto: NRK