Hopp til innhold

Deltar i FNs arbeid om urfolks matsystemer

Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) går inn i FNs arbeid om urfolks matsystemer. Sametinget skriver dette i en pressemelding(sametinget.no):

– Det er bærekraftig og viktig for vår kultur, helse og fremtid at vi sikrer at vi kan leve av de fornybare ressurser som finnes i Sápmi, sier presidenten.

Tirsdag deltok Muotka på lanseringen av Koalisjonen for urfolks matsystemer i FAO, som er FNs organisasjon for ernæring og landbruk. Lanseringen fant sted i forbindelse med World Food Forum i Roma, Italia.

Hun er oppnevnt som arktisk medlem i styringsgruppen for urfolkskoalisjonen.

– Som urfolk har vi bærekraftige matsystemer, og vi har mye å bidra med globalt. Også vi står ovenfor store globale utfordringer med klimakrisen og naturkrisen. Da trenger vi globale løsninger, og at urfolk deltar når beslutningene blir tatt, sier hun.

Loga sámegillii.

Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) på lanseringen av Koalisjonen for urfolks matsystemer i FAO, som er FNs organisasjon for ernæring og landbruk.
Foto: EIRIK LARSEN / SÁMEDIGGI