Bodø blir samisk språkforvaltningskommune

Bystyret i Bodø har i dag vedtatt å søke om å bli samisk språkforvaltningskommune. Vedtaket ble fattet mot Fremskrittpartiets fire stemmer. To samiske pråk blir dermed rådende i Bodø kommune: Pitesamisk og lulesamisk. Kommunen sender med dette søknad til departementet om å bli tatt opp som samisk språkforvalter. Erfaringsmessig vil det gå ett år før det avgjøres i statsråd.

Les på pitesamisk her/Lågå bidumsámen dánne.

Les på lulesamisk her/Dánna julevsábmáj lågå.

Nytt samisk skilt ved Bodø stasjon
Foto: Martin Steinholt / NRK