Bievlavuodjinmáđiijat giddejuvvon

Finnmárkku fylkamánni lea gidden bievlavuodjinmáđiijaid Guovdageainnus, ja lea geassán ruovttoluotta buot sierravuodjenlobiid muhttn báikkiin. Sii ákkastallet dainna ahte bohccuide lea dehálaš beassat ráfis guohtut ja ahte boazu beassá leat ráfis ragatáigge. Dáid máđiijaid leat gidden: 6 Mohkkejeaggi-Geašjávri ja oasi 5:s mii lea Mieron-Njárgajávri, Guovdageainnu suohkanis.